МВР

Пътна полиция

 

Издаване на международно свидетелство за управление на МПС

 

Място на предоставяне на услугата:

Главна дирекция "Национална полиция"

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закона за движението по пътищата - чл. 163, ал. 1
Наредба І- 57/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина - чл. 18

Необходими документи:

подаване заявление
по формуляр

 

Такса на административната услуга:

 За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 5 лв.
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

30 дни