МВР

Пътна полиция

 

Пътнотранспортни произшествия през 2018 г.

Пътнотранспортни произшествия през десетте месеца на 2018 г.

Пътнотранспортни произшествия през деветте месеца на 2018 г.

Пътнотранспортни произшествия през шестте месеца на 2018 г.

Пътнотранспортни произшествия през петте месеца на 2018 г.

Пътнотранспортни произшествия през първите два месеца на 2018 г.

Пътнотранспортни произшествия през 2017 г.

Травматизъм през 2017 г.

Травматизъм 1951 - 2017

Загинали по месеци за периода 1990 г. - 2017 г.

Брой на загиналите на 1 млн. жители в някои държави през 2007 г.

Пътнотранспортни произшествия през 2016 г.

Пътнотранспортни произшествия през 2015 г.

Пътнотранспортни произшествия през 2014 г.

Пътнотранспортни произшествия през 2013 г.

Пътнотранспортни произшествия през 2012 г.

Пътнотранспортни произшествия през 2011 г.

Пътнотранспортни произшествия през 2010 г.

Пътнотранспортни произшествия през 2009 г.

Пътнотранспортни произшествия през 2008 г.

 Пътнотранспортни произшествия през 2007 г.

Пътнотранспортни произшествия през 2006 г.

 Пътнотранспортни произшествия през 2005 г.

 Пътнотранспортни произшествия през 2004 г.