МВР

Пътна полиция

 

ЗАГИНАЛИ ПРИ ПТП ПО ГОДИНИ

 

Загинали през 2016 г. - 708 души

Загинали през 2015 г. - 708 души

Загинали през 2014 г. - 661 души

Загинали през 2013 г. - 601 души

Загинали през 2012 г. - 601 души

Загинали през 2011 г. - 657 души

Загинали през 2010 г. - 776 души

Загинали през 2009 г. - 901  души

Загинали през 2008 г. - 1061 души

Загинали през 1990 г. - 1567 души