МВР

Пътна полиция

 

Възстановяване на идентификационен номер на превозно средство

 

Място на предоставяне на услугата:

Главна дирекция "Национална полиция"

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Инструкция І-185/2002г за определяне реда за възстановяване на идентификационния номер на пътно превозно средство - чл. 4

Необходими документи:

подаване заявление

по формуляр

Такса на административната услуга:

 За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 80 лв.
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път


 Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

до 1 месец