МВР

Пътна полиция

 

КОНТАКТИ

Отдел "Пътна полиция" е структура на Главна дирекция "Национална полиция" към Министерството на вътрешните работи.

Началник на отдела е комисар Звезделин Колев.

Адрес за контакти:
гр. София
бул. "Александър Малинов" №1
пощенски код 1715 

Електронен адрес:
[email protected]

На територията на страната към 27 областни дирекции на МВР (ОДМВР) има структурирани сектори "Пътна полиция" (СПП). Към Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) функционира отдел "Пътна полиция" (ОПП).

При необходимост от решаване на възникнали на дадена територия въпроси може да потърсите информация или съдействиe в/от съответната териториална структура на пътна полиция към ОДМВР/СДВР.