МВР

Пътна полиция

 

Изисквания при попълване на платежен документ за погасяване на задължение по наказателно постановление

 

При заплащане на дължими глоби за извършени нарушения на Закона за движението по пътищата или Кодекса за зазстраховането е необходимо да се изпълнят следните условия:

І. С един платежен документ да се заплати едно задължение.
ІІ. Задължението се заплаща наведнъж в пълния му размер.
ІІІ. В платежния документ задължително коректно трябва да бъдат попълнени следните данни:

За наказателно постановление

1. Номер на НП и дата на издаването му.
2. Точен размер на наложената глоба.
3. Име, презиме, фамилия на задълженото лице (независимо от вносителя на глобата).
4. ЕГН на задълженото лице.
5. Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като сметката е тази, посочена в НП*.

6. За нарушения на Закона за движението по пътищата се издават наказателни постановления, които се заплащат по банкова сметка, администрирана от Главна дирекция "Национална полиция".

7. За нарушения на Кодекса за застраховането дсе издават наказателни постановления, които се заплащат по банкова сметка на Гаранционния фонд.

Не се счита за погасено задължение, което не е платено по съответната банкова сметка.

*Поради промяна на някои банкови сметки през 2018 г. е възможно върху наказателното постановление или фиша по Закона за движението по пътищата или върху наказателното постановление и електронния фиш серия "Г" по Кодекса за застраховането да е посочена банкова сметка, която е закрита. Банковата сметка за електронните фишове по Закона за движението по пътищата серия "К" НЕ Е ПРОМЕНЯНА!

Актуалните банкови сметки може да видите тук.