МВР

Пътна полиция

 

Възрастните хора като пешеходци

През 2004 г. в Република България почти 2/3 от пострадалите в пътнотранспортни произшествия на възраст над 65 г. са били пешеходци. Тази цифра налага да се обърне специално внимание на ролята на възрастните хора като пешеходци и как да се повиши безопасността им в пътното движение.

 

Защо възрастните пешеходци са подложени на риск?

 • Постепенната загуба на слуха влияе на способността на възрастните пешеходци да чуват шума от приближаващо се МПС, особено на фона на общия шум от уличното движение.
 • Докато хората остаряват, чувството им за баланс започва да отслабва. Това води до по-бавно ходене, което от своя страна намалява способността на възрастните пешеходци да:
  • пресичат улиците в рамките на определеното от светофарите време;
  • реагират на идващите МПС;
 • Постепенното отслабване на зрението може да повлияе на способността да виждат приближаващите МПС, светофарите и знаците.
 • Влошаването на чувството за перспектива пречи на възрастния пешеходец правилно да преценява разстоянието до приближаващото МПС и скоростта му.
 • Възрастните пешеходци:
  • се нуждаят от повече светлина, за да виждат ясно.
  • през нощта изпитват трудности при орентирането по улиците.
  • считат отблясъците от фаровете и светофарите за проблем.
 • Ходенето е най-типичният начин за придвижване за хората на 70 и повече години.

 

Няколко възрастните пешеходци да ограничат риска за себе си

 • Използвайте пешеходни пътеки и подлези винаги когато това е възможно. Не се свенете да помолите за помощ някого от останалите пешеходци.
 • На пешеходна пътека пресичайте само когато светофарът свети зелено.
 • Когато сигналът е червен завършете пресичането. Не започвайте тепърва да пресичате!
 • Преди да пресечете, винаги преценявайте дали приближаващо МПС може да Ви види.
 • Никога не бъдете сигурни, че приближаващо МПС със сигурност ще спре заради Вас.
 • Избягвайте да пресичате между паркирани автомобили или пред автобуси, тролейбуси или трамваи.
 • Ако липсва тротоар, вървете с лице към приближаващите автомобили, възможно най-вляво на пътя.
 • През нощта носете чанта, оцветена в светли цветове, или светло на цвят (светлоотразително) облекло.
 • Не се залъгвйте за собствената скорост на ходене, особено ако носите торби с напазарувани продукти.
 • Ако е нужно, докато ходите, носете очила или слухов апарат.
 • Опитайте се да предвидите излизането си да бъде извън часовете с най-тежко движение по улиците. Така е по-вероятно да избегнете попадането в пътно произшествие.
 • Предвидете допълнително време за излизането си. Когато бързат, хората стават невнимателни за безопасността си в движението.
 • Старайте се да бъдете физически възможно най-здрави. Редовно проверявайте слуха и зрението си.