МВР

Пътна полиция

 

Изисквания при попълване на платежен документ за погасяване на задължение по фиш/ електронен фиш

При заплащане на дължими глоби за извършени нарушения на Закона за движението по пътищата или Кодекса за застраховането е необходимо да се изпълнят следните условия:

І. С един платежен документ да се заплати едно задължение.
ІІ. Задължението се заплаща наведнъж в пълния му размер (или с посочената отстъпка, ако е електронен фиш серия "К").
ІІІ. В платежния документ задължително коректно трябва да бъдат попълнени следните данни:

За фиш/електронен фиш:

1. Серия и номер на фиша/електронния фиш, дата на издаване.
2. Точен размер на глобата.
3. Име, презиме, фамилия (наименование на фирма) на задълженото лице (независимо от вносителя на глобата).
4. ЕГН/ БУЛСТАТ на задълженото лице.
5. Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като сметката е тази, посочена във фиша/електронния фиш*.

6. За нарушения на Закона за движението по пътищата се издават фишове, които се заплащат (без серия "К" и серия "Г") по банкова сметка, администрирана от Главна дирекция "Национална полиция".

7. За нарушения на Закона за движението по пътищата се издават електронните фишове серия "К", които се заплащат по банковата сметка на името на Фонд за безопасност на движението.

8. За нарушения на Кодекса за застраховането се издават електронните фишове (серия "Г"), които заплащат по банкова сметка на Гаранционния фонд.

Не се счита за погасено задължение, което не е платено по съответната банкова сметка.

*Поради промяна на някои банкови сметки през 2018 г. е възможно върху фиша и наказателното постановление по Закона за движението по пътищата или върху електронния фиш серия "Г" и наказателното постановление по Кодекса за застраховането да е посочена банкова сметка, която е закрита. Банковата сметка за електронните фишове по Закона за движението по пътищата серия "К" НЕ Е ПРОМЕНЯНА!

Актуалните банкови сметки може да видите тук.