МВР

Пътна полиция

 

Издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на контролните точки, потвърждаващи валидността на свидетелството за управление на моторно превозно средство

 

Място на предоставяне на услугата:

Главна дирекция "Национална полиция"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Код за междуселищно избиране: 00359
Телефон за връзка: 029828860
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за движението по пътищата - чл. 157, ал. 3

 

Необходими документи:

Подаване на заявление по формуляр

Такса на административната услуга:

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 20 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

месец