МВР

Пътна полиция

 

Прекратяване на регистрацията на превозно средство с писмено заявление от собственика

 

Място на предоставяне на услугата:

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

 

Необходими документи:

 

Такса на административната услуга:

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: