МВР

Пътна полиция

 

ЗАГИНАЛИ И РАНЕНИ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРИ ТЕЖКИ ПТП ПО ГОДИНИ

 

2020 г. - загинали 463 и ранени 7121 участници в движението по пътищата при 5710 тежки ПТП  

2019 г. - загинали 628 и ранени 8499 участници в движението по пътищата при 6730 тежки ПТП

2018 г. - загинали 611 и ранени 8466 участници в движението по пътищата при 6684 тежки ПТП 

2017 г. - загинали 682 и ранени 8680 участници в движението по пътищата при 6888 тежки ПТП 

2016 г. - загинали 708 и ранени 9374 участници в движението по пътищата при 7404 тежки ПТП

2015 г. - загинали 708 и ранени 8971 участници в движението по пътищата при 7225 тежки ПТП

2014 г. - загинали 660 и ранени 8640 участници в движението по пътищата при 7012 тежки ПТП 

2013 г. - загинали 601 и ранени 8774 участници в движението по пътищата при 7016 тежки ПТП

2012 г. - загинали 601 и ранени 8193 участници в движението по пътищата при 6717 тежки ПТП

2011 г. - загинали 657 и ранени 8303 участници в движението по пътищата при 6698 тежки ПТП

2010 г. - загинали 775 и ранени 8080 участници в движението по пътищата при 6610 тежки ПТП

Загинали през 2009 г. - 901  души

Загинали през 2008 г. - 1061 души

Загинали през 1990 г. - 1567 души