МВР

МВР ИП

 

Институтът по психология на МВР е утвърден и безспорен лидер в областта на приложната психология в България. Той е единствения национален център, развиващ приоритетно психологичната наука и практика. Институтът предлага комплексно психологично обслужване на всички централни и регионални структурни звена и служби на МВР като осигурява експертно както дейностите и политиките по набиране, обучение, развитие и управление на човешките ресурси, така и основните функционални направления, свързани с разследването на криминални престъпления и сигурността на страната.

През годините от създаването си през 1971г. Институтът по психология на МВР е развивал и обогатявал системно своя опит и компетентност в различни направления на психологичното познание и практика, но основен приоритет в работата на неговите служители неизменно е бил високият професионализъм, гарантиращ му безусловния авторитет пред държавни, научни и образователни институции в страната и чужбина.

 Наред с традиционни дейности, в които Институтът притежава богат емпиричен и научен потенциал като професионалната психодиагностика, разработването на методи за психодиагностика,  психологичната профилактика на професионалния стрес, в последните години се развиха и утвърдиха уникални за страната и ЕС практики от сферата на криминалната психология като психологично профилиране на неизвестни извършители на тежки криминални престъпления, психологично обезпечаване на дейностите по превенция и неутрализиране на терористични заплахи и ситуации със заложници. Полиграфските изследвания и психологичните експертизи, изготвяни от ИП-МВР са надежден и решаващ източник на информация не само за разследващите органи и органите на досъдебното производство, но вече и солиден фактор в съдебната практика в страната.

Актуални приоритети в работата на Института е както психологичното консултиране и грижата за психичното благополучие на служителите, така и организационно-консултативната работа. За целта са създадени модели за организационно-диагностична практика и интервенция за организационно развитие с цел постигане на оптимална управленска и екипна ефективност и мотивация в организационните звена на Министерството.

В тази връзка е активна и работата по усвояване на европейските фондове като за 2010 Институтът е разработил и защитил успешно проекти за развитие на ключови социални и управленски компетенции на служители на МВР.

Безопасност и благополучие в правоприлагащата система /Safewell/