МВР

МВР ИП

 

Криминална психология

   Дейностите от сферата на криминалната   психология, извършвани в Института по   психология-МВР са свързани с:  
• Психологичното подпомагане на ОИД;  
• Водене на преговори при овладяване на    ситуации, възникнали вследствие на особено    опасна престъпна дейност;  
• Изготвяне на съдебно-психологични    експертизи.

Сектор “Криминална психология” извършва:
• Психологично профилиране на неизвестни извършители на тежки криминални престъпления;
• Полиграфско изследване на лица, заподозрени в извършване на престъпления и на свидетели на престъпления;
• Личностен и поведенчески анализ и психологично портретиране на оперативно интересни лица;
• Психологичен анализ на писмени, аудио и видео източници при заплаха за националната сигурност, обществения ред, сигурността и живота на гражданите;
• Разработване на тактики и стратегии за психологично въздействие върху лица и групи, представляващи оперативен интерес;
• Психологични експертизи по постановления на органите на съдебното и досъдебното производство;
• Психологични интервенции при кризисни ситуации, застрашаващи националната сигурност, обществения ред, сигурността и живота на гражданите;
• Водене на преговори при инциденти с взети заложници, барикадирали се лица, терористична дейност и заплахи с демонстративно самоубийство.

                                                                                                     прочетете повече>>>


НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ


ПУБЛИКАЦИИ В СФЕРАТА НА КРИМИНАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ