МВР

МВР ИП

 

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ


1. Кога служителят може да потърси психологична помощ?
Психологичното консултиране не застрашава вашата сигурност, самочувствие и професионална кариера. Това е специализирано и професионално съдействие, чиято единствена задача е да ви подкрепи в моменти на трудности и изпитания, в които може да попадне всеки един човек, независимо от неговия статус и позиция. Избора да се обърнете към психолог е интелигентния и правилен начин да потърсите решение на някакъв психологичен проблем. Този избор е въпрос на разум и сила, не на слабост и суеверие.
Можете да разчитате на компетентно съдействие от психолог, когато:
• имате личен проблем, който влияе на изпълнението на служебните Ви ангажименти;
• е налице спад в професионалната Ви мотивация и липса на перспектива;
• не срещате достатъчно разбиране и доверие;
• се чувствате в безизходица и разговорите с колеги и приятелите не Ви носят очакваното облекчение;
• сте въвлечен в конфликт с колеги и/или началници и не намирате удовлетворително решение.


2. Как помага разговорът с психолог?
Разговорът с психолог отваря пространство, в което затрудненията могат да се разгледат в нова светлина, като се изследват възможностите за тяхното преодоляване и възстановяване на нормалното психично функциониране. В този разговор психологът съдейства за разширяване фокуса на възприемане на проблема и откриване на алтернативи за разрешаването му, като се мобилизират личните ресурси на служителя. Психологичното консултиране е повече форма на партньорство и сътрудничество, отколкото наставничество и налагане на експертно мнение при търсене на правилни решения.  Процесът на консултиране изисква повече от една среща и понякога е продължителен във времето.


3. Какво е различното в една психологична и една психиатрична консултация?Психиатричната консултация се осъществява от лекар-психиатър и е насочена към установяване или отхвърляне наличието на психиатрично заболяване и предписването на подходящо лечение (медикаментозно и/или психотерапевтично). Психологът работи с хора, които имат временни затруднения или преживяват труден житейски период, но са психично здрави. Той партнира на човека и го подкрепя при разрешаването на актуалните му проблеми.


4. Може ли срещата с психолог да се отрази по някакъв начин на служебното ми положение? Кой ще разбере, че съм бил на консултация?
Консултиращият психолог спазва принципа на конфиденциалност – това, което се споделя с него остава в пространството на съвместната среща. Изключение се налага само в случаите, когато психичното състояние предполага възможност за нараняване на себе си или на околните.


5. Провеждането на дебрифинг след инцидент с колега ни натоварват допълнително психически. Какъв е смисълът?
Целта на дебрифинга е да:
• помогне да се изгради цялостна картина на събитието, което ще доведе до неговото отзвучаване;
• позволи “вентилиране” на емоциите, които в противен случай могат да останат потиснати и капсулирани;
• предоставя подкрепяща среда от хора, присъствали и преживяващи станалото по подобен начин.

Като следствие на това, макар че сам по себе си дебрифингът може да е мъчително преживяване, той помага да се преработят по-бързо силните отрицателни чувства и остротата на спомена за станалото. Дебрифингът не премахва болката, но намалява времето на нейното преживяване и предпазва от развитие на посттравматично стресово разстройство.

“Да си спомниш е може би най-мъчителният начин да забравиш, но е най-добрият начин да намалиш това страдание.”
Ерих Фрийд
(водещ специалист по кризисни интервенции)