МВР

МВР ИП

 

                                                                                                       Ръководител

Главен инспектор

Мария Добрева

 

Началник на сектор

„Лаборатория – гр. Варна“,

ИП-МВР

сл.тел.: /653787

Координатор

Инспектор

Валентина Николова-Иванова

 

ИП-МВР

сл.тел.: 02/9825801

 

e-mail: [email protected]