МВР

МВР ИП

 

Нормативни актове

ЗАКОНИ

 

 

          ВЪТРЕШНО-НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА НА ИП-МВР

  • Правилник за устройството и дейността на Институт по психология - МВР
  • Правила за вътрешния ред и дейност
  • Заповед Iз-72/19.12.2011 г. за психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност от Института по психология на МВР и условията за нейното организиране и подпомагане
  • Инструкция I-109/16.06.2004 г. за извършване на психологични консултации от психолозите, работещи в системата на МВР
  • Заповед I-2159/17.09.2010 г. за профилактика и превенция на професионалния стрес и управление на стреса при критични произшествия