МВР

МВР ИП

 

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1. Може ли полиграфът да бъде излъган?
Полиграфът НЕ може да бъде излъган, но може да бъде излъган “специалистът”, който работи с него, ако не е преминал адекватно обучение и няма достатъчно практически опит в сферата на полиграфските изследвания.


2. Приема ли се като доказателство в съда резултатът от изследването с полиграф?
Българската съдебна система не приема полиграфското изследване за доказателство, но го приема като експертиза, която може да бъде изискана както от защитата, така и от прокуратурата.


3. Възможно ли е специално обучено лице да контролира реакциите си, с което поведение да манипулира резултатите от изследването?
Полиграфът регистрира реакции обусловени от вегетативната нервна система. Тези реакции се явяват напълно надеждни признаци, тъй като не се поддават на контрол. Вегетативната нервна система продуцира определени изменения в организма при възникването на някакви емоции – изменения в честотата на преглъщанията, интензивност на потоотделянето и т.н.
На практика, реакцията на тялото при лъжа не може да се предотврати. Това, което може да се опита да направи изследваното лице, целящо да “излъже” полиграфа е да предизвиква умишлено реакции или да ги отслаби. Тези действия се проучват още от зората на полиграфските изследвания и са познати като контрамерки.
Системата за защита от контрамерки е достатъчно добре развита и включва както техники за превенция от страна на полиграфиста, така и технически средства.


4. Възможно ли е полиграфът да допусне грешка и каква е статистическата вероятност това да се случи при лице, поставено в условия на стрес при полиграфското изследване?
Вероятността за неточно регистриране на физиологични реакции, настъпващи в организма при активизиране на вегетативната нервна система вследствие задаване на въпрос, е невъзможна.
Полиграфът като техническо средство за измерване на динамиката и интензитета на измененията в организма, продуцирани от вегетативната нервна система, не допуска грешки.


5. Каква е процедурата на полиграфското изследване?
Процедурата се състои от следните последователни стъпки:
- Предтестово интервю
По време на предтестовото интервю се дават подробни инструкции за отделните елементи на изследването като се търси потвърждение, че изследваното лице ги е разбрало правилно. В тази фаза на изследването се представя полиграфът и начинът, по който той работи. Изслушват се твърденията на лицето по повод изследвания проблем, разглеждат се и се уточняват въпросите, на които изследваното лице ще отговаря по време на инструменталната част.
- Инструментална част
Инструменталната част на изследването се извършва като се прикрепват сензорните компоненти към гръдния кош, върховете на пръстите и ръката на изследваното лице. Задават се обсъдените и уточнени въпроси, на които изследваното лице отговоря с “Да” или “Не”, като едновременно с това се измерват неговите физиологични реакции.
- Следтестово интервю
След приключване на инструменталната част и оценяването на резултатите, те се съобщават на изследваното лице и се обсъждат с него.


6. Как се изготвя психологичният профил?
Психологичното профилиране подпомага криминалното разследване предимно в идентифицирането на извършителя, но би могло да осигури и информация за стратегиите и подходите при провеждане на разпити. Процесът на изготвяне на профил се състои от две основни фази :
1. Събиране на специфични данни:
• веществени доказателства и експертизи;
• данни от местопроизшествието и  местопрестъплението;
• изборът  и характеристиките на жертвата;
• начинът на извършване на престъплението.
2. Психологичният анализ на данните, на базата на който се изготвя профила, включва отговори на няколко основни въпроса:
• "Какво и как е извършено?"
• "Защо и как жервата е станала обект на престъпно посегателство?"
• "Защо точно по такъв начин е извършено престъплението?"
• "Какъв тип личност би могъл да извърши точно това престъпление?"
Отговорът на първия въпрос представлява всъщност поведенчески анализ на действията на извършителя, отговорите на втория и третия въпрос дават информация за мотива (мотивите) на престъплението, отговорът на четвъртия въпрос систематизира психологичните характеристики и особеностите на личността на престъпника.


7. Каква информация съдържа психологичният профил?
Типичният профил включва такива параметри на функциониране на личността, като:
1. Демографски данни (раса, възраст, семейно положение, социално-икономически статус, професионална квалификация);
2. Образователен и интелектуален статус ;
3. Предишни арести и наличието на криминално минало;
4. Семейство и семейни взаимоотношения;
5. Социални интереси и навици;
6. Личностни характеристики и възможни психични отклонения;
7. Препоръки за провеждането на разпит на евентуалните заподозрени.