МВР

ГД "Национална полиция"

 

Функции на Главна дирекция "Национална полиция"

ГДНП е национална специализирана структура за осъществяване на следните дейности:

 

1. Оперативно-издирвателна;

2. Охранителна;

3. Разследване на престъпления;

4. Информационна;

5. Контролна;

6. Превантивна;

7. Административнонаказателна и предоставяне на административни услуги.