МВР

ГД "Национална полиция"

 

Прием на граждани

 

Директор - главен комисар Христо Терзийски: всеки трети вторник от месеца, от 09:00 до 10:00 ч.

 

Заместник-директор - старши комисар Тодор Гребенаров: всяка втора сряда от месеца, от 14.00 до 16.00ч.

 

Заместник-директор - старши комисар Благородна Макева: всеки първи четвъртък от месеца, от 14.00 до 16.00ч.

 

Директор на дирекция „Жандармерия" - старши комисар Красимир Гаврилов Добрев: всяка втора и четвърта сряда на месеца от 14.00 до 16.00 часа;

 

Заместник-директор на дирекция „Жандармерия" - комисар Георги Гайков: всеки първи и трети четвъртък на месеца от 14.00 до 16.00 часа;

    Ръководството на Главна дирекция „Национална полиция“ - МВР осъществява прием на граждани:
                     - в приемното време, посочено на страницата;
                     - при уточняване на свободни дата и час за провеждане - на телефони 02/9828840 или 02/9828779.
    На посочените телефони служителите, отговарящи за организация на приема, ще уточнят с гражданите възможните дати и свободни часове за провеждане на исканата от тях среща, както и естеството на проблема, който желаят да поставят за разглеждане от ръководството на ГДНП.
    Когато съответният ръководител от ГДНП е неотложно служебно ангажиран на вече определените дата и час, при невъзможност за пренасрочване на срещата на същата дата или при желание от страна на гражданина, приемът ще бъде осъществен от друг служител на ГДНП с необходимата компетентност съобразно естеството на проблема, който гражданинът е заявил.