МВР

ГД "Национална полиция"

 

Прием на граждани

 

Директор - главен комисар Атанас Илков: Всеки четвъртък, за времето от 14.00 до 16.00 ч.
Заместник-директор - старши комисар Борислав Муеров: Всеки вторник и сряда, за времето от 14.00 до 16.00 ч.
Заместник-директор - старши комисар Стойно Цветков: Всеки вторник и сряда, за времето от 14.00 до 16.00 ч.
Заместник-директор - старши комисар Емил Пармаков: Всеки вторник и сряда, за времето от 14.00 до 16.00 ч.

    Ръководството на Главна дирекция „Национална полиция“ - МВР осъществява прием на граждани:
                    - в приемното време, посочено на страницата;
                    - при уточняване на свободни дата и час за провеждане - на телефони 02/9828840 или 02/9828779.
    На посочените телефони служителите, отговарящи за организация на приема, ще уточнят с гражданите възможните дати и свободни часове за провеждане на исканата от тях среща, както и естеството на проблема, който желаят да поставят за разглеждане от ръководството на ГДНП.
    Когато съответният ръководител от ГДНП е неотложно служебно ангажиран на вече определените дата и час, при невъзможност за пренасрочване на срещата на същата дата или при желание от страна на гражданина, приемът ще бъде осъществен от друг служител на ГДНП с необходимата компетентност съобразно естеството на проблема, който гражданинът е заявил.