МВР

ГД "Национална полиция"

 

Новини

Задължения на участниците в пътнотранспортно произшествие

 

Как се действа при пътнотранспортно произшествие? Законът за движение по пътищата ясно е посочил кой какво трябва да прави. Задължения в такава ситуация имат самите участници в инцидента, но и онези, които са станали негови свидетели.

Водач на пътно превозно средство, който е участник в ПТП

Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен:

1. без да създава опасност за движението по пътя, да спре, за да установи какви са последиците от произшествието;

2. когато при произшествието са пострадали хора:

- да уведоми компетентната служба на Министерството на вътрешните работи чрез ЕЕН 112;

- да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на компетентните органи на Министерството на вътрешните работи;

- до пристигането на органите на Министерството на вътрешните работи, да вземе мерки за безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;

- да не премества превозното средство, ако то не пречи на движението, както и да не променя състоянието му до идването на органите на Министерството на вътрешните работи;

- да вземе мерки следите от пътнотранспортното произшествие да бъдат запазени до тяхното фиксиране или описване от компетентните служби;

- да не консумира алкохолни напитки до пристигането на контролните органи.

В случай на необходимост водач участник в ПТП може да използва превозно средство участник в ПТП за превозване на пострадали до лечебно заведение, след което е длъжен да се завърне на мястото на произшествието.

 

3. когато при произшествието са причинени само имуществени вреди:

- да окаже съдействие за установяване на вредите от произшествието;

- ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те преместват превозните средства, така че да не възпрепятстват движението и попълват своите данни в двустранен констативен протокол за пътнотранспортното произшествие;

- ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те, без да напускат местопроизшествието, уведомяват съответната служба за контрол на Министерството на вътрешните работи чрез ЕЕН 112 и изпълняват дадените им указания.

 

Всеки участник в пътнотранспортно произшествие е длъжен при поискване от други участници в движението да дава данни за самоличността си и за задължителната си застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, а в зависимост от последиците от произшествието и да уведоми собствениците на имуществото, което е повредил в резултат на произшествието.

 

Водач на моторно превозно средство, който не е участник в пътнотранспортно произшествие, когато пристигне на мястото на произшествието, съобразно необходимостта е длъжен:

- да вземе мерки за осигуряване безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;

- да уведоми за произшествието органите на Министерството на вътрешните работи или администрацията на общината, на чиято територия е станало произшествието, ако при произшествието има пострадали хора.

 

Службите за контрол на Министерството на вътрешните работи посещават задължително мястото на пътнотранспортното произшествие, когато:

1. при произшествието има загинал или ранен човек;

2. произшествието е предизвикало задръстване на платното за движение;

3. в произшествието участва пътно превозно средство, което превозва опасен товар или товар, който се е разпилял на пътя и в резултат на това създава опасност за движението;

4. има съмнение, че участник в произшествието е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози, или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство;

5. произшествието е с участието на пътно превозно средство на Министерството на отбраната или на Българската армия, както и на съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея;

6. между участниците в произшествието има разногласие относно обстоятелствата, свързани с него;

7.  произшествието е с един участник и моторното превозно средство не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му от произшествието вреди.

 

         При посещение на ПТП от службите за контрол на Министерството на вътрешните работи се издава протокол за ПТП с материални щети или констативен протокол за ПТП с пострадали лица и се взема отношение спрямо виновните участници.

 

Съгласно промените в ЗДвП в сила от 21.01.2017 г. отпадна задължението за уведомяване на органите на Министерството на вътрешните работи и за регистриране на произшествието ако няма пострадали хора, няма разногласия между участниците, няма съмнения че някой от водачите е употребил алкохол или наркотични вещества, няма съмнения, че някой от участниците е неправоспособен водач и участващите ППС имат сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

В тези случай участниците са длъжни да изместят превозните средства от платното за движение без да създават опасност за останалите участници и да попълнят своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП.

Важно: Двустранен констативен протокол се попълва само при ПТП с участието на две превозни средства. Не се попълва двустранен констативен протокол, а се уведомяват органите на Министерството на вътрешните работи чрез ЕЕН 112, когато в произшествието участват повече от две ППС или е възникнало ПТП с един участник и моторното превозно средство не е в състояние да се придвижи на собствен ход.

Застрахователите, които сключват договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, са длъжни да предоставят безплатно в два екземпляра бланка за двустранен констативен протокол за ПТП, при сключване на договора, както и при поискване.

Двустранният констативен протокол, е валиден и когато бланката не е предоставена от застрахователя, но е по образец съгласно нормативната база.

 

Предвид гореизложеното и във връзка със зачестили случай на възникнали ПТП с материални щети по основни пътни направления, които създават огромни задръствания и затруднения за останалите участници в движението в случай, че няма разногласия между участниците, няма съмнения че някой от водачите е употребил алкохол или наркотични вещества и няма съмнения, че някой от участниците е неправоспособен водач, призоваваме водачите да предприемат действия за изместване на превозните средства от платното за движение без да създават опасност за останалите участници и да попълнят своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП.

Във всички случаи на възникване на ПТП се уведомява съответния Застраховател, които е сключил договора за задължителна застраховка "Гражданска отговорност".

Клипът с онагледяването е изработен с детски рисунки, които са участвали в конкурса "Аз и Детското полицейско управление", проведен през 2017 г. По идея на директора на ГДНП, главен комисар Христо Терзийски те бяха изложени в НДК по време на церемонията "Полицай на годината", 2017 и продадени на търг. Събраните от него средства, бяха дадени на Националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР.

21 юни 2018

Директорът на ГДНП е на работно посещение в Ню Йорк

По програма той ще вземе участие във Втората среща на високо ниво на началниците на национални полицейски служби на държавите членки на ООН (UNCOPS II)

Директорът на Главната дирекция „Национална Полиция“ главен комисар Христо Терзийски е на работно посещение в САЩ. Той е там по покана на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш. Главен комисар Терзийски ще вземе участие във Втората среща на високо ниво на началниците на национални полицейски служби на държавите членки на ООН (UNCOPS II). По програма, предвожданата от директора на ГДНП делегация, са предвидени серия от срещи с ръководителите на различни правоохранителни структури в щата Ню Йорк.

В първия ден от посещението си (18 юни), главен комисар Терзийски посети Инициативата за сигурност на Долен Манхатън и се запозна с нововъведенията в работата на Системата за наблюдение на територията (Domain Awareness System). Тези звена имат за цел да улеснят наблюдението в града, като включват експлоатацията на голям брой камери, устройства за разпознаване на регистрационните номера на автомобили, камери за проследяване движението на пакети и обекти, изцяло автоматизирани мобилни барикади и детектори за радиация. Чрез системата за наблюдение могат да се идентифицират формата и размера на всякакви "подозрителни" пакети и да се проследят хора в рамките на секунди.

По време на среща с ръководителя на контратерористичното бюро на Системата за наблюдение на територията Роберт Сиринано, главен комисар Терзийски обсъди нововъведните технологии за наблюдение в Ню Йорк, както и реалните възможности за тяхното прилагане и използване в изградения в България център за видео наблюдение.

Директорът на ГДНП се запозна и с организацията на работата на Първо полицейско управление  в Манхатън, което е едно от най-натоварените. То обслужва район, който се състои от една квадратна миля. В зоната му на отговорност  са  Световния търговски център, Сохо, Трибека и Уол Стрийт.

Полицията на гр. Ню Йорк е дългогодишен международен партньор на МВР на България, като на база подписания „Меморандум за разбирателство и сътрудничество в предотвратяването и борбата с трансграничната престъпност“, двустранното  взаимодействието е на много високо ниво. По време на серията от работни срещи се договориха бъдещи съвместни инициативи, които реално да повишат оперативния обмен на информация между Главна Дирекция „Национална Полиция“ и полицията на Ню Йорк.

По късно същия ден главен комисар Христо Терзийски проведе работна среща и със специален агент Анхел Мелендез, ръководител на офиса по разследване на Департамента за вътрешна сигурност (Homeland security investigations – HSI) в гр. Ню Йорк. От американска страна участие в срещата взеха и ресорните ръководители по линия на „Разследване на кибер престъпления“, спецален агент Рики Пател и по линия „Защита на интелектуална собсвеност и търговски марки“, специален агент Лео Диандреа. HIS е част от службата за Имиграционна и митническа сигурност (ICE), към Департамента за вътрешна сигурност (DHS) на САЩ. Това е най-голямата разследваща структура към Департамента за вътрешна сигурност. Разполага с годишен бюджет от над 2 милиарда щ.д, като в нея работят 9 хил. служители, от които 6 хил. са специални агенти разпределени в 26 областни офиса и 185 регионални звена на територията на САЩ. Дирекцията също така има 62 задгранични представителства в 46 държави. Обхвата на  законови правомощия на службата е много широк, като прилага разнообразен набор от федерални закони.

Главен комисар Христо Терзийски проведе работна среща и в офиса на ФБР в гр. Ню Йорк. Съвместно с ръководещия звеното специален агент Браян Парман, ръководителя по линия на бобрба с тероризма, специален агент Чарлз Бергер и специален агент Матю Тине се обсъдиха новите тенденции в борбата с т.нар. „домашен насилствен екстремизъм“, радикализацията на обществото, противодействието на различни видове терористични заплахи, както и модели за реакция при терористично нападение. Представителите на ФБР Ню Йорк споделиха опит по отношение водените от тях разследвания за терористичните атаки в щата Ню Йорк през последните няколко години. Главен комисар Терзийски беше запознат с най-новите методи и тактики на разследвания свързани с откриването и противодействието срещу т. нар. „самотни вълци“.

На снимките: 
Гл. комисар Христо Терзийски и ръководителя на контратерористичното бюро на Системата за наблюдение на територията г-н Роберт Сиринано.

Директорът на ГДНП и един от най-дългогодишните служители на Първо полицейско управление на гр. Ню Йорк пред сградата на управлението.

20 юни 2018

Резултати от проведена у нас операция, организирана от TISPOL

Проверени са 19366 водачи, установени са общо 387 нарушения

Полицейската операция за установяване на нарушения, свързани с шофиране след употреба на алкохол и наркотици, организирана от Европейската мрежа на службите на пътна полиция (TISPOL) се проведе от 4 до 10 юни на територията на страната ни. В хода й са проверени общо 19366 водачи на моторни превозни средства. Установени са 387 нарушения, от които 296 - за шофиране след употреба на алкохол, а 91 – за  управление на моторни превозни средства след употреба на наркотични вещества и техните аналози. Според данните най-много нарушения, свързани с шофиране след употреба на алкохол, са установени на територията на ОДМВР-Бургас (23) и СДВР (20). Най-малко са те на територията на Монтана и Сливен. Статистиката сочи, че отново София и Бургас са с най-много засечени случаи на управление на МПС след употреба на наркотични вещества (СДВР – 15, ОДМВР, Бургас – 9). Такива нарушения не са констатирани във Враца, Кърджали и Силистра. В рамките на операция са установени и 8 издирвани лица.

За сравнение, при предишната операция, проведена от 11.12. до 17.12.2017 г., са проверени общо 19070 водачи и са засечени 297 нарушения - 246 са на водачите, шофирали след употреба на алкохол и 51 - управлявали МПС след употреба на наркотични вещества и техните аналози.

20 юни 2018

Обмяна на опит между български и холандски полицаи в ГДНП

В Главната дирекция „Национална полиция“ се проведе двудневна работна среща на български полицейски служители и служители от холандската полиция. Крайната цел е предаването на опит от страна на българската полиция, в рамките на реализирания съвместен проект, за ограничаване и преодоляване трудностите, които изпитва холандската полиция при работа с български общности, живеещи в гр. Хага.

От холандска страна, във форума участваха г-н Нико ван Ойк от Отдела за международно сътрудничество в хагската полиция и г-жа Херма Вервей от Охранителна полиция в Хага. А от българска - инспектор Пенка Стоянова от отдел „Охранителна полиция“, ГДНП, инспектор Йоана Люцканова - старши разследващ полицай в отдел „Разследване“ на ОДМВР - Шумен и инсп. Стоян Йотев от отдел „Криминална полиция“, ГДНП.

Гостите от холандската полиция бяха приветствани от зам.-директора на ГДНП старши комисар Благородна Макева. Тя ги запозна със структурата и начина на работа на българската полиция и благодари за ползотворната съвместна работа между правоприлагащите органи от двете страни до момента, като изрази надежда, че настоящата работна среща ще допринесе за задълбочаване на доброто сътрудничество. Г-н Нико ван Ойк благодари за топлото посрещане и потвърди, че властите от двете страни имат добро сътрудничество през годините и също изрази надежда то да продължи.

 

Новият проект е надграждане на успешно реализирания през 2016-2017 г. „Надзор, ръководен от информация“, който беше заложен в компонент 10 от Работната програма за полицейско сътрудничество България - Холандия 2014-2015 г., както и други два, реализирани в периода 2009-2010 г. и през 2013 г.

Реализацията на проекта изцяло се финансира с подкрепата на Министерството на безопасността и правосъдието и Министерството на външните работи на Кралство Холандия.

 

20 юни 2018

МВР подкрепя проекта „Индекс за безопасно шофиране“

Представено бе първото издание на изследователския проект, който включва обобщена самооценка на поведението и реакциите на шофьорите на пътя в рутинни и рискови ситуации

Оценката е представителна за българските водачи на леки и лекотоварни автомобили на възраст между 18 и 75 г. на национално ниво. Основните фактори, които определят поведението на шофьорите на пътя, са образованието, местоживеенето, стажът и годишният пробег на водача и мощността на автомобила. Висшистите са по-склонни да поемат рискове, в София нискорисковите шофьори са едва 27%, при средно 60% за страната. Шофьорите със стаж между 4 и 10 години са по-склонни да поемат рискове от лица с повече стаж зад волана, най-рискови са шофьорите с най-малък пробег 2-5 хиляди км годишно и най-голям - над 50 хиляди километра.  Данните показва, че българинът има много висока самооценка за собственото си поведение и реакции на пътя, а самоувереността води до подценяване на рисковите ситуации. Мнозинството от водачите оценяват собствения си начин на шофиране като нерисков, а този на останалите участници като рисков.

Според изследването най-често срещаните рискови действия по българските пътища са: превишаване на позволената скорост; неправилно планиране на маршрута и попадане в задръстване; късното „отбелязване“ на превозното средство отпред, което е намалило много скоростта си, и рязкото натискане на  спирачките; заслепяването на насрещно движещи се автомобили заради ненавременно изключване на дългите светлини, паркирането на непозволени за това места, пренебрегването на ограниченията на скоростта рано сутрин и късно вечер и управлението на автомобил, докато шофьорът се занимава със странични дейности.

Изводът, който се налага е, че са необходими мерки за повишаване на уменията и познанията на участниците в движението. Амбицията на изследването е да се превърне в надеждна методика за ежегодно проследяване на тенденциите в поведението на водачите, включително в зависимост от нормативните промени, и с резултатите и препоръките, базирани на данните, да допринесе за повишаването на безопасността по пътищата и намаляването на пътнотранспортните произшествия в страната.

Според инспектор Мария Ботева от Отдел „Пътна полиция“ при ГДНП, която присъства на форума, важно е всеки един от участниците в движението да е наясно, че е длъжен да пази себе си и е отговорен за живота на другите, а секретарят на Държавно-обществената комисия по безопасност по пътищата Алекси Кесяков отново акцентира върху необходимостта от повече часове по безопасност на движението в  учебните програми, както и върху добрия пример на семейството.

На събитието присъстваха  още заместник-министърът на транспорта Ангел  Попов, зам.- изпълнителният директор  на Изпълнителна агенция  "Автомобилна администрация" , представители на транспортната комисия в  НС и неправителствени организации.

19 юни 2018

25-годишен мъж е задържан за телефонна измама

25-годишен мъж от Мездра е задържан за телефонни измами при операцията, проведена на 13 юни от служители на ОДМВР-Враца и сектор „Измами“ в ГДНП

След проведени оперативни действия е установен и задържан мъж, за когото е установено, че в периода 8 - 12 юни тази година е въвел в заблуда възрастни жители на Враца. През тях той се представял за служител на МВР, който работи за разкриване на престъпление и така успял да причини имотна вреда в размер на общо 54 620лв. Ощетени са четирима възрастни жители на Враца.

На 8 юни 72-годишна жена от областния град изхвърлила през терасата на дома си 13 000 лв. Ден по-късно, 79-годишна врачанка оставила 3000 лв. до кофа за смет, а 62-годишна нейна съгражданка - 1620лв. до паметник в града. На 12 юни подведена по лъжливия сценарий, 71-годишна жена е оставила под кофа за смет сумата от 37000 лв.

В резултат на планирани оперативни действия във връзка с четирите случая, в жилището му в Мездра е задържан 25-годишен мъж, от града. При обиск в дома му са намерени  12 000 лв., а от автомобила му е иззет мобилен телефон.

Вчера на 25-годишния измамник е повдигнато обвинение по чл.209, ал.1, вр. чл.26 от НК.

15 юни 2018

ВНИМАНИЕ! Служебно се прекратява регистрацията на ППС, което не е регистрирано от новия му собственик

146СЛУЖЕБНО СЕ ПРЕКРАТЯВА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ППС, ЗА КОИТО НОВИЯТ СОБСТВЕНИК НЕ Е ИЗПЪЛНИЛ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ ДА ПРЕРЕГИСТРИРА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО В СРОК ОТ ДВА МЕСЕЦА ОТ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА!

В края на 2017 г. влезе в сила разпоредбата на чл. 143, ал. 15 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) за служебно прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да го регистрира на свое име.

Изпълнението на разпоредбата изискваше технологично време за разработване на изтеглен файлсофтуер за автоматично следене на сроковете и автоматично прекратяване на регистрацията, който вече е готов и работи. След направено развитие на програмното осигуряване, от 12.06.2018 г. е добавена нова функционалност в АИС „КАТ Регистрация на ППС и собствениците им“ - служебно прекратяване на регистрацията на превозно средство, което се извършва автоматично за договори, въведени в Регистъра на ПС след 27.12.2017 г. Така, ако нов собственик не изпълни задължението си по закон, превозното му средство ще бъде дерегистрирано служебно.
Също така от 06.03.2018 г. е изградена връзка между информационните системи на МВР и Нотариалната камара, с която се осигурява получаване на информация за договора за прехвърляне собствеността на ППС веднага след неговото сключване. Процедурата е лесна и можете да я видите как да я изпълните
тук.

 

Важно е да се знае, че управлението на превозни средства с прекратена регистрация е престъпление по смисъла на чл. 345, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Напомняме на гражданите, че от края на 2017 г. е в сила и разпоредбата на чл. 145, ал. 2 от ЗДвП, където е предвидено, че приобретателят на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в срок до един месец да регистрира придобитото превозно средство в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянния адрес или адрес на регистрация на собственика.

При неизпълнение на задължението по чл. 145, ал. 2 от ЗДвП се налага глоба или имуществена санкция в размер 200 лв.

14 юни 2018