МВР

ГД "Национална полиция"

 

Обща информация за възложителя

 

 

Главна Дирекция "Национална полиция"

бул. "Александър Малинов" №1, София 1715

e-mail: [email protected]