МВР

ГД "Национална полиция"

 

Обща информация за възложителя

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 21 от ЗОП:

Главна Дирекция "Национална полиция"

бул. "Александър Малинов" №1, София 1715

e-mail: [email protected]

Лица за контакт:

Стоянка Малканова - тел. 02/9829172

Таня Бонева           - тел. 02/9829170