МВР

ГД "Национална полиция"

 

Процедури по ЗОП - Архив


Избор на изпълнител за логистич-но обезпечаване и организация проект на тема "Изграждане на национална система за рранно алармиране за изчезнали деца в Блъгария" на ГДНП по програма DAPHNE III - ВЪЗЛОЖЕНА
26 март 2013г.

 

Предоставяне на професионални преводачески услуги за нуждите на ГДНП -ВЪЗЛОЖЕНА
10.04.2013г.

 

Обществена поръчка с предмет: "Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на система за автоматично разпознаване (идентификация) на регистрационни номера на МПС, преминаващи през зони за контрол" - ПРЕКРАТЕНА 15.12.2014 г.

 

Обществена поръчка с предмет: "Проектиране, изграждане и въвеждане в екплоатация на система за автоматично разпознаване (идентификация) на регистрационни номера на МПС, преминаващи през зони за контрол" - ПРЕКРАТЕНА

08.10.2014г.