МВР

ГД "Национална полиция"

 

С лице към хоратаВашето мнение е изключително важно за популяризиране, развитие и подобряване дейността в административното обслужване на граждани в Главна дирекция "Национална полиция" 
Безкрайно ценно е, ако отделите няколко минути за да споделите вашите отговори на 
АНКЕТНА КАРТА

1.Вие посещавате Главна дирекция "Национална полиция" в качеството си на :
3.От къде получихте първоначална информация за използваната от Вас административна услуга?
4.Знаете ли, че в Портала за електронни административни услуги на МВР, на адрес https://e-uslugi.mvr.bg, може да извършвате справки и да заявите електронни услуги?
5.Получихте ли точна и разбираема информация за административните услуги и административното обслужване, от интернет страницата на МВР, Административния регистър или обявените телефони за връзка?
6.Наложи ли се да изчакате повече от 20 минути, за да Ви обслужим?
7.Получихте ли любезно отношение от нашите служители?
8.Доволни ли сте от предоставеното Ви административно обслужване?
9.Срещнахте ли подкрепа и разбиране при излагане на Вашите проблеми и нужди?
10.При обслужването Ви служителите на Главна дирекция "Национална полиция" проявиха ли достатъчно коректност и отзивчивост?
11.Спазват ли се законоустановените срокове за извършването на заявената от Вас административна услуга?