МВР

ГД "Национална полиция"

 

Заместник-директор ГДНП

Старши комисар Калин Минев Ленков

Старши комисар Калин Минев Ленков   На старши комисар Калин Ленков със заповед на директора на ГДНП като заместник-директор на ГДНП са възложени функции по ръководство и контрол на дейността на следните структури в ГДНП:

1. отдел "Криминална полиция";
2. отдел "Икономическа полиция";
3. сектор "Оперативен анализ";
4. сектор "Контингент и превенция".Приемно време:
...

  КАЛИН ЛЕНКОВ  е роден на 28.03.1984 г в гр. София.

Образование: Академия на МВР, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ през 2006 г., с образователно квалификационна степен „бакалавър“ и специалност „Право” в Югозападен университет „Неофит Рилски“, с образователно квалификационна степен  „магистър“ през 2009 г.

Постъпва на работа в МВР през 2006 г, като оперативен работник в сектор „Криминална полиция“ към Районно управление – Пирдоп  при Областна дирекция на МВР - София.

За периода 2007 – 2009 г. последователно е заемал следните изпълнителски длъжности:

  • оперативен работник в сектор „Грабежи“ към отдел „Противодействие на криминалната престъпност“ при СДВР;
  • От 2010 г. е назначен на длъжностначалник на група в сектор „Грабежи“ към отдел „Противодействие на криминалната престъпност“ при СДВР;
  • От 2014 г. началник на 02 сектор „Грабежи“ към отдел „Противодействие на криминалната престъпност“ при СДВР;
  • 2016 г. е преназначен на длъжност, заместник- началник отдел „Противодействие на криминалната престъпност“ при СДВР, която заема понастоящем.
  • От 14 октомври 2020 е назначен на ръководна длъжност ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР на Главна дирекция „Национална полиция” – МВР със заповед № 8121к-9796/13.10.2020;

Многократно награждаван:

С „Писмена похвала“ - през 2008 г., 2015 г.; „Обявяване на благодарност“ - 2009 г., 2010 г.,  и 2011 г.; „Парична награда“ - 2012 г., 2014 г., 2015 г. и 2020 г. - 2 пъти; „Почетен знак ІІІ степен“ през 2016 г. и „Почетен знак ІІ степен“ през 2018 г. и награда от главен прокурор на Република България.

Завършил е последователно различни курсове към АМВР - курс за израстване в категория В през 2011 г.; Курс за  ръководни длъжности през 2014 г.; курс за актуализация на професионалната квалификация „Използване на СРС“ от оперативно-издирвателните структури на МВР през 2015 г.; обучение в Международната академия за правоприлагане ILEA в Будапеща - Унгария - 2015 г.

Старши комисар Калин Ленков е семеен с две деца.