МВР

Академия на МВР

 

ИСТОРИЯ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР

      Академията на МВР е висше училище в Република България за подготовка на държавни служители за нуждите на Министерството на вътрешните работи. Тя е приемник на най-добрите традиции на специалното образование в областта на защитата на сигурността и обществения ред.
     В рамките на създаденото на 5 юли 1879 г. Министерство на вътрешните работи започва да действа полицейско-административно отделение. Неговите кадри, поставили началото на полицейската организация у нас, нямат специално образование и подготовка. Професионални умения и знания българските полицаи получават в хода на извършваната от тях служба. Не съществуват школи или курсове за обучение. Подготовката на полицейските стражари е поверена на административните и полицейските началници, но е несистематична.
     В края на XIX в. се извършва скок в организацията и съдържанието на полицейското образование. С името на Стефан Стамболов като министър-председател и министър на вътрешните работи се свързва осъщественото широко строителство на държавните институции, изграждането на политическите отношения, напредъкът на икономиката и културата. За полицията този подем се изразява в полагането и усъвършенстването на законовата й уредба, възприемането на европейските модерни средства за полицейска работа и въвеждането на задължително специално образование за полицейските служители.
     През декември 1889 г. се приема първият Закон за полицията в България. Според него за полицай може да бъде назначено само лице, завършило с успех курс за подготовка.
Полицейското образование получава развитие след приемането на Правилника за подготвителния курс на полицейските стражари от 1907 г. В процеса на правната и специалната подготовка се набляга на процесуалното право и детайлното изучаване на нормативната база на организацията и дейността на българската полиция. За първи път полицейската тактика се поднася в теоретичен вид като учебна дисциплина. Първият теоретичен труд, посветен на дейността и организацията на полицията, излиза през 1912 г. и представлява модерен учебник по полицейска теория и практика. Той показва, че и на българска почва се развива специален клон на науката, известен вече в Европа като „научна полиция“.
     Приемането на Закона за администрацията и полицията през 1925 г. бележи нов етап в развитието на българската полиция и на тясно свързаното с него полицейско образование. Законът въвежда образователен ценз, определя реда за обучение и преминаване на службата и поставя по-високи изисквания към полицейските служители. Той предвижда и откриване на полицейско училище.
      В изпълнение на закона с министерска заповед от 26 август 1925 г. е назначен първият началник на училището - Светослав Паскалев. На 21 декември 1925 г. се открива първият 70-дневен курс за подготовка на 34 старши стражари, последван в началото на 1926 г. от курс за подготовка на 60 младши стражари.
     На 12 септември 1927 г. се провежда първият курс за подготовка на полицейски пристави.
     На 26 декември 1927 г. започва първият курс за подготовка на стражари по регулиране на движението.
     На 26 януари 1928 г. се открива първият едномесечен курс за подготовка на групови началници и агенти.
     През 1931 г. в Горна Джумая (Благоевград) се провежда първият курс по дактилоскопия.

Календар

Годишни награди на МБК „Слава - АМВР“ 2021

На 21.01.2022 г. в заседателната зала на АМВР, при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, се проведе официалната церемония по връчване на Годишните награди за 2021 г. на спортния клуб МБК „Слава“ към Академия на МВР.

Специални гости на мероприятието бяха елитните спортисти на България Ивет Горанова, Тайбе Юсеин, Мария Гроздева, Цветелина Кирилова и техните треньори, които връчиха част от наградите.

Бяха отличени най-изявените „Топ 10“ курсанти, завоювали шампионски класирания в състезанията от календара на СА-МВР.

1. Цветослава Маринова

 • Републикански преглед по стрелба с пистолет за служители на МВР

          - индивидуално – 1-во място;

          - отборно (жени) – 2-ро място;

 • Републиканско първенство ориентиране за служители на МВР

          - спортно ориентиране – 1-во място;

          - приложно ориентиране – 1-во място;

          - щафета – 2-ро място;

 • Републиканско първенство по биатлон за служители на МВР – 2-ро място;
 • Републикански турнир по стрелба с пистолет „КУПА БЪЛГАРИЯ“

          - индивидуално – 2-ро място;

          - отборно (жени) – 1-во място;

          - комплексно – 3-то място;

2. Любомир Борисов

 • Републиканско първенство по плуване за служители на МВР

         - индивидуално – пет 1-ви места ;

         - щафети – три 1-ви места;

3. Любомир Агов

 • Републиканско първенство по плуване на служители на МВР

         - индивидуално – две 1-ви и две 2-ри места;

         - щафети – три 1-ви места;

4. Виктория Николова

 • Републиканско първенство по крос за служители на МВР – 1-во място;
 • Републиканското първенство по бадминтон за служители на МВР

         - индивидуално – 2-ро място;

         - смесени двойки – 3-то място;

 • Европейското полицейско първенство по крос кънтри – 30-то място;

5. Красимир Начев

 • Републиканско първенство по карате за служители на МВР

          - кумите – 1-во място;

          - ката – 3-то място;

          - отборно кумите – 3-то място;

 • Национален преглед по полицейска лична защита – 3-то място;
 • Зонално първенство по полицейска лична защита – 3-то място;

6. Валентин Андонов

 • Републиканското първенство по бокс за служители на МВР – 1-во място;
 • Международен фестивал на бойните спортове – 1-во място;
 • Републикански турнир по стрелба с пистолет „КУПА БЪЛГАРИЯ“ – 3-то място в комплексното класиране;

7. Борислав Стоименов

 • Републикански преглед по стрелба с пистолет за служители на МВР – 1-во място;
 • Републикански турнир по стрелба с пистолет „КУПА БЪЛГАРИЯ“ – 3-то място в комплексното класиране;

8. Нора Филипова

 • Републиканско първенство по ски – алпийски дисциплини за служители на МВР

         - индивидуално – две 1-ви места;

9. Светослава Николова

 • Републиканско първенство по тенис на маса за служители на МВР

         - индивидуално – 1-во място;

         - двойки – 2-ро място;

         - отборно – 3-то място;

10. Габриела Димитрова

 • Републиканско първенство по карате за служители на МВР

          - кумите – 1-во място;

          - ката – 2-ро място;

11. Симеон Стойчев

 • Републиканско първенство по карате за служители на МВР

         - кумите – 1-во място;

         - отборно кумите – 3-то място;

12. Марио Марчоков

 • Републиканското първенство по бокс за служители на МВР – 1-во място;

13. Ангел Здравчев

 • Републиканско полицейско  първенство по футзал за служители на МВР – шампион и голмайстор на турнира с 12 попадения.
   

 

21 яну 2022

Връчиха дипломи на докторанти на АМВР

На 14 януари в заседателната зала на Академията на МВР бяха връчени три дипломи за образователна и научна степен „доктор“ и едно свидетелство за  академична длъжност „главен асистент“ .

Мария Димитрова Стойчева получи своята диплома за образователна и научна степен „доктор“ с дисертация на тема „Изследване на фактори за неопределен резултат при прилагане на полиграфски метод в разследването на криминални престъпления“, с научен ръководител доц. д-р Валери Денев Тодоров от катедра „Психология и управление на полицията“ на  факултет „Полиция“ към АМВР. Трудът ѝ е по докторска програма „Психология на дейността“, професионално направление 3.2. „Психология“.

Диплома за образователна и научна степен „доктор“ по докторска програма „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“, професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“ беше връчена на Митко Ненов Ненов. Темата на дисертацията му е „Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на лицата, осъществяващи експлоатацията на противопожарните мотопомпи“, с научен ръководител доц. д-р инж. Бойко Димитров Георгиев от факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ към АМВР.

Третият млад учен – Стефан Илиев Първанов, получи диплома за образователна и научна степен „доктор“ по докторска програма „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации“, професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“. Неговата дисертация е на тема „Разработване на методика за определяне на необходимостта от създаване на звена за пожарна безопасност и защита на населението в потенциално опасни обекти на територията на Република България“, с научен ръководител проф. д-р инж. Георги Коев Ботев от факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ към АМВР.

На церемонията беше връчено и свидетелство за академична длъжност „главен асистент“ на Румен Йорданов Крумов. Той заема академичната длъжност в професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, учебни дисциплини „Полицейско право“, „Опазване на обществения ред, „Миграционен контрол“ и „Контрол на общоопасните средства“ в катедра „Опазване на обществения ред“ на факултет „Полиция“ към АМВР.

Дипломите и свидетелството за академична длъжност „главен асистент“ бяха връчени от зам.-ректора на Академията на МВР комисар доц. д-р Милорад Йорданов, който поздрави колегите си и им пожела успехи в бъдещето им академично развитие.

14 яну 2022

АМВР подписа Споразумение по Национална научна програма „Сигурност и отбрана“

На 13 януари беше подписано Споразумение по Национална научна програма „Сигурност и отбрана“, участие в която има Академията на МВР.

Старши комисар доц. д-р Руси Янев, ВПД ректор на АМВР, ректорите на останалите висши училища и ръководителите на научните организации, участници в програмата, подписаха стратегическия документ, създаден в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017 – 2030 г. с цел повишаване на националния научен капацитет в областта на сигурността и отбраната.

Освен АМВР бенефициенти по научната програма са:  Военна академия „Г. С. Раковски“, Институт по отбраната „Проф. Цветан Лазаров“, Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН, Университет за национално и световно стопанство, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Национален военен университет „Васил Левски“ и Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски“. 

Чрез националната програма ще бъдат консолидирани опитът и знанията на висши училища, научни организации и иновативните бизнес организации с цел постигане на реални научни резултати, даващи конкурентно предимство на Република България в специфични сегменти на сигурността, киберсигурността и отбраната в държавите – членки на ЕС, и НАТО. Национална научна програма „Сигурност и отбрана“, която ще се изпълнява в периода от 2022 г. до 2025 г.,  има за цел повишаване на научния капацитет и развитие на основните аспекти на научноизследователската, научно-приложните и приложните дейности в три тематични направления: „Сигурност“  „Киберсигурност и киберотбрана“ и „Отбрана и защита на населението при бедствия и аварии“.

В направление „Сигурност“ Академията на МВР е водеща при изготвянето на анализ и оценка на управление на крайграничните райони на страната в условията на риск за националната сигурност. Част от задачите на преподавателите от АМВР са да определят приоритетите на МВР и Главна дирекция „Гранична полиция“ за контрол на държавната граница и недопускането на терористични актове в граничните зони на Република България. Предвижда се още създаване на механизъм за координация и взаимодействие с органите на съседни държави в условията на риск за регионалната сигурност.

Академията на МВР е водеща и при изготвянето на анализ и оценка на управлението при рисков мигрантски натиск. Сред задачите на висшето училище е да анализира добрите практики за взаимодействие между институциите при миграционни кризи и да изготви предложения за оптимизиране на управлението на взаимодействието между министерства и ведомства, с компетенции по граничния и миграционен контрол в страната.

В направление „Киберсигурност и киберотбрана“ АМВР е водеща институция при изпълнението на задачата за анализ на иновативните модели и алгоритми за използване на големи масиви от данни в цифровата криминалистика за превенция и предотвратяване на високо технологични криминални посегателства върху сигурността на  държавата. Тук научноизследователски и преподавателски състав на АМВР ще трябва да проучи приложимите в цифровата криминалистика иновативни модели за търсене на информация в големи масиви от данни, както и да обособи правила при изземване на цифрови носители с оглед на съхранението на съществуващата информация и предотвратяване на нейното загубване или промяна.

В третото направление „Отбрана и защита на населението при бедствия и аварии“ Академията на МВР ще ръководи изпълнението на задачата „Динамично моделиране на рисковете и заплахите при бедствия и аварии с информационно осигуряване в реално време на автономни наземни, водни и въздушни средства“. При изпълнението на тази задача водещи ще са преподаватели от факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ при АМВР, които ще изберат методика за моделиране на аварии с опасни вещества в потенциално опасни обекти и транспортни средства и ще разработят алгоритъм за работа със Системата за динамично моделиране на аварии с опасни вещества в реално време.

Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ се финансира от Министерство на образованието и науката.

13 яну 2022

Учебна дейност

Драги кандидати за курсанти, студенти и докторанти

За мен е чест и удоволствие да ви поздравя с “Добре дошли!” в електронния справочник на Академията на Министерството на вътрешните работи. Вярвам, че преди да потърсите информация за приема в нашия университет вие сте направили своя избор. Да се посветите на нелеката професия на защитници на националната сигурност, правовия ред и общественото спокойствие, на инженери по пожарна и аварийна безопасност.

РЕКТОР