МВР

Академия на МВР

 

ИСТОРИЯ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР

      Академията на МВР е висше училище в Република България за подготовка на държавни служители за нуждите на Министерството на вътрешните работи. Тя е приемник на най-добрите традиции на специалното образование в областта на защитата на сигурността и обществения ред.
     В рамките на създаденото на 5 юли 1879 г. Министерство на вътрешните работи започва да действа полицейско-административно отделение. Неговите кадри, поставили началото на полицейската организация у нас, нямат специално образование и подготовка. Професионални умения и знания българските полицаи получават в хода на извършваната от тях служба. Не съществуват школи или курсове за обучение. Подготовката на полицейските стражари е поверена на административните и полицейските началници, но е несистематична.
     В края на XIX в. се извършва скок в организацията и съдържанието на полицейското образование. С името на Стефан Стамболов като министър-председател и министър на вътрешните работи се свързва осъщественото широко строителство на държавните институции, изграждането на политическите отношения, напредъкът на икономиката и културата. За полицията този подем се изразява в полагането и усъвършенстването на законовата й уредба, възприемането на европейските модерни средства за полицейска работа и въвеждането на задължително специално образование за полицейските служители.
     През декември 1889 г. се приема първият Закон за полицията в България. Според него за полицай може да бъде назначено само лице, завършило с успех курс за подготовка.
Полицейското образование получава развитие след приемането на Правилника за подготвителния курс на полицейските стражари от 1907 г. В процеса на правната и специалната подготовка се набляга на процесуалното право и детайлното изучаване на нормативната база на организацията и дейността на българската полиция. За първи път полицейската тактика се поднася в теоретичен вид като учебна дисциплина. Първият теоретичен труд, посветен на дейността и организацията на полицията, излиза през 1912 г. и представлява модерен учебник по полицейска теория и практика. Той показва, че и на българска почва се развива специален клон на науката, известен вече в Европа като „научна полиция“.
     Приемането на Закона за администрацията и полицията през 1925 г. бележи нов етап в развитието на българската полиция и на тясно свързаното с него полицейско образование. Законът въвежда образователен ценз, определя реда за обучение и преминаване на службата и поставя по-високи изисквания към полицейските служители. Той предвижда и откриване на полицейско училище.
      В изпълнение на закона с министерска заповед от 26 август 1925 г. е назначен първият началник на училището - Светослав Паскалев. На 21 декември 1925 г. се открива първият 70-дневен курс за подготовка на 34 старши стражари, последван в началото на 1926 г. от курс за подготовка на 60 младши стражари.
     На 12 септември 1927 г. се провежда първият курс за подготовка на полицейски пристави.
     На 26 декември 1927 г. започва първият курс за подготовка на стражари по регулиране на движението.
     На 26 януари 1928 г. се открива първият едномесечен курс за подготовка на групови началници и агенти.
     През 1931 г. в Горна Джумая (Благоевград) се провежда първият курс по дактилоскопия.

Календар

Доц. д-р Руси Янев е новият ректор на Академията на МВР

Заместник-министърът на вътрешните работи г-н Енчо Мирчев и директорът на дирекция „Човешки ресурси“ - МВР г-н Любомир Филипов представиха новия ректор на Академията на МВР старши комисар доц. д-р Руси Янев. Той е възпитаник на Академията и  започва кариерата си в МВР, преминавайки през различни изпълнителски длъжности.

Доц. д-р Руси Янев е бил асистент, старши асистент, главен асистент, доцент в катедри „Противодействие на престъпността“ и „Оперативно-издирвателна дейност“ към факултет „Полиция“.

Заемал е длъжностите ръководител на катедра „Противодействие на престъпността“, зам.- декан на факултет „Полиция“, декан на факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“, зам.- ректор на Академията на МВР.

Има множество публикации в областта на националната сигурност. Член е на Българската асоциация по криминология и на Академията за иновации и развитие.

Преминал е курсове и специализации в авторитетни организации като Националния институт за подготовка на служители от националната полиция на Франция – Клермон Феран, Франция и Специализираното висше училище за публична администрация на провинция Райнланд - Пфалц, Германия.

Ползва руски и френски език.

 


22 юли 2021

График за записване на приетите курсанти и студенти

Уважаеми кандидати, информираме Ви, че записването на приетите за курсанти и студенти ще се проведе в ректората на университета на 20 и 21 юли за приетите  в бакалавърските програми и на 22 и 23 юли за приетите в магистърските програми.

Необходими документи за записване на приетите в ОКС „бакалавър“ редовна форма на обучение:

Лична карта;

Четири  снимки (формат за лична карта – 3,5x4,5);

Оригинал на диплома за средно образование;

Комплект документи – закупуват се от книжарницата на АМВР (партер).

Необходими документи за записване на приетите за ОКС „бакалавър“ и  ОКС „магистър“  задочна форма на обучение:

Лична карта;

Четири  снимки (формат за лична карта – 3,5x4,5);

Оригинал на диплома за средно или висше образование;

Комплект документи – закупуват се от книжарницата на АМВР (партер).

Документ за платена 1 (една) семестриална такса - размерът на семестриалната такса е 150.00 лв. за субсидирано обучение и 250 лв. за обучение по реда на чл. 21 ал. 3 от ЗВО , внася се по банковата сметка на Академията на МВР, основание за плащане - семестриална такса.

 


20 юли 2021

Изпити за прием в магистърските програми

Уважаеми кандидат-студенти,

Конкурсните изпити за прием в магистърските програми на Академията на МВР ще се проведат по
график  на 14 и 15 юли 2021 г. от  8,30 ч
Необходимо е да се явите в Ректората на Академията на МВР в 8,00 ч. на съответната дата  като носите документ за самоличност и син химикал.

09 юли 2021

Честит професионален празник, колеги!

                                                                                                                                      ДО СЛУЖИТЕЛИТЕ

                                                                                                                                      НА АКАДЕМИЯТА НА МВР

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Поднасям Ви моите най-сърдечни поздрави по случай професионалния празник на служителите в Министерството на вътрешните работи!

Обръщам се към Вас с благодарност и дълбока признателност за ежедневния усилен труд, за постоянството, за вярата и целеустремеността, с които изпълнявате мисията на нашия университет! Гордеем се, че създаваме, обогатяваме и посяваме знанието, така необходимо в полицейската и пожарникарската професии! Ние не само обучаваме бъдещите и настоящите служители на МВР, но и ги възпитаваме в ценности, напътстваме ги и ги подкрепяме, изграждаме професионалисти. Това е нашата важна роля и голяма отговорност пред обществото и пред колегите ни и тя ни мотивира да се трудим упорито и безкористно.

И вярвам, че ще продължаваме да работим със същия устрем за достойното име на Академията, за значимото ѝ място в редиците на Министерството!

Пожелавам Ви да бъдете все така мотивирани и креативни, уверени и полезни с дейността и личния си пример! Давайте своя незаменим, съзидателен принос за издигане престижа на нашите професии!

Вярвайте в своите възможности, бъдете сплотени и се борете сърцато за благородната ни кауза!

Пожелавам на Вас и близките Ви хора здраве, успехи и светли дни!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

02 юли 2021 г.                                                                                                           РЕКТОР   

                                                                                                                                      СТАРШИ КОМИСАР

                                                                                                                                                           доц. д-р Иван Видолов


02 юли 2021

Учебна дейност

Драги кандидати за курсанти, студенти и докторанти

За мен е чест и удоволствие да ви поздравя с “Добре дошли!” в електронния справочник на Академията на Министерството на вътрешните работи. Вярвам, че преди да потърсите информация за приема в нашия университет вие сте направили своя избор. Да се посветите на нелеката професия на защитници на националната сигурност, правовия ред и общественото спокойствие, на инженери по пожарна и аварийна безопасност.

РЕКТОР