МВР

Академия на МВР

 

   
     

CEPOL
е Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (European Union Agency for Law Enforcement Training). Институцията е създадена през 2005 г. с цел да допринесе за повишаване на европейската сигурност чрез обучение, сътрудничество и споделяне на знания между правоприлагащите институции и служители в страните-членки на ЕС и в някои трети страни-партньори по приоритетни теми на политиката на ЕС в областта на сигурността, по-специално от цикъла на политиката на Европейския съюз за сериозната и организираната престъпност.

 

Централата на Агенцията се намира в гр. Будапеща, Унгария.

 

https://www.cepol.europa.eu/

 

CEPOL_Summary Leaflet_2020

 

С какво се занимава CEPOL

 

  • Предоставя професионални обучения и обмен за служители на полицията и други правоприлагащи органи – служби за борба с организираната престъпност, съдебни институции, прокуратури, данъчни институции, митници, структури за национална сигурност и борба с тероризма др.;

     

  • Създава мрежи за обучение – обединява мрежа от обучителни институции за правоприлагащи служители в страните-членки на ЕС. Работи и с институции на ЕС, международни организации и трети страни;

     

  • Агенцията включва най-новия експертен опит и последните тенденции в изследванията и технологиите в своите програми за обучение и подкрепя сътрудничеството между правоприлагащите органи.

 

Основните дейности на CEPOL включват:

 

  • Присъствени курсове и семинари за професионално обучение;

            https://www.cepol.europa.eu/education-training/our-approach/types-learning

 

            https://www.cepol.europa.eu/education-training/trainers

 

CEPOL е изградила и предоставя електронна платформа, включваща редица електронни обучителни продукти в областта на правоприлагането – LEEd.

 

Структура

 

CEPOL се ръководи от изпълнителен директор, който се отчита пред управителния съвет. Управителният съвет се състои от представители на държавите-членки на ЕС и на Европейската комисия. Негов председател е представител на една от трите страни от ЕС, които заедно подготвят 18-месечната програма на Съвета на Европейския съюз. Във всяка държава-членка на ЕС има звено, което е отговорно за дейността на Агенцията в съответната държава. Националните звена осъществяват координация и предоставят информация, насоки и съдействие на служителите в областта на правоприлагането от съответната държава, които искат да участват в дейностите на CEPOL.

 

 

Академията на МВР

 

АМВР е национално звено, отговорно за CEPOL за България, като Академията има подписано Рамково партньорско споразумение с Агенцията за периода 2021–2024 г. На база на споразумението АМВР участва във всички дейности от портфолиото на CEPOL и координира и подпомага участието на всички служители на правоприлагащи институции и органи от Република България по линия на дейностите на CEPOL в зависимост от техните компетенции и тематичната насоченост на дейностите.

 

За допълнителна информация и контакт - Национално звено за CEPOL:

 

[email protected]

[email protected]