МВР

Академия на МВР

 

Технически спецификации за обществени поръчки за публично обсъждане

Техническа спецификация за "Доставка на хранителни продукти за нуждите на стола на ЦСПП по ПБЗН гр. Варна при Академията на МВР по предварителна заявка", по обособени позиции - публикувано на 18.07.2017 г.

Техническа спецификация за "Доставка на хранителни продукти за нуждите на стола на ЦСПП - гр. Пазарджик при Академия на МВР по предварителна заявка", по обособени позиции - 12.05.2017 г.

 

Техническа спецификация за "Доставка и монтаж на офис и помощно обзавеждане в Академията на МВР" - 28.04.2017 г.

 

Техническа спецификация за "Доставка на хранителни продукти за нуждите на стола на ЦСПП - гр. Казанлък при Академия на МВР по предварителна заявка" - 04.04.2017 г.

 

Техническа спецификация за "Доставка на хранителни продукти за нуждите на стола на ЦСПП - гр. Варна при Академията на МВР по предварителна заявка", по обособени позиции. - 29.03.2017 г.

 

Техническа спецификация за „Доставка на компютърно и друго оборудване в Академията на МВР“ - 18.11.2016 г.

 

Техническа спецификация за "Изграждане на полигон за симулации и внедряване на компютърни технологии" - 18.10.2016 г.

 

Техническа спецификация за доставка на хранителни продукти за нуждите на стола на ЦСПП - ПБЗН гр. Варна - 16.02.2016 г.

 

Техническа спецификация за доставка на хранителни стоки и напитки за нуждите на ведомствения бюфет на ЦСПП - Пазарджик при Академия на МВР  - 12.02.2016 г.

 

Техническа спецификация за доставка на хранителни продукти, подробно изброени по-долу в обособени позиции за нуждите на ЦСПП-Варна - 18.09.2015 г.

 

Техническа спцификация за доставка, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на специализирани сравнителни микроскопи и стерео микроскоп за балистични и трасологични изследвания” - 12.09.2015 г.

 

Техническа спцификация за доставка, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на специализирана оптична система за дигитален анализ на документи и микроскопско работно място за рутинно наблюдение и заснемане на документи - 12.09.2015 г.

 

Техническа спцификация за доставка, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на система за анализ на документи с Full-HD резолюция - 12.09.2015 г.

 

Техническа спцификация за доставка и гаранционна поддръжка на осветителна система за криминалистични изследвания на видими и невидими дактилоскопни следи и телесни течности във видимия и UV диапазон - 12.09.2015 г.

 

Техническа спецификация за доставка на техническо оборудване и обзавеждане на шест учебни зали в Академията на Министерство на вътрешните работи  - 11.09.2015 г.

 

Техническа спецификация за "Реновиране, доставка и монтаж на обзавеждане на шест зали в Академията на МВР" по обособени позиции. - 08.10.2015 г.