МВР

Академия на МВР

 

Обща информация

Заповед за приемане на Вътрешни правила - публикувана на 16.06.2020 г.

Вътрешни правила по ЗОП - публикувани на 16.06.2020 г.

Приложение № 1 - заявка

Приложение № 2 - план-график

Приложение № 3 - доклад

Приложение № 4 - информация

Заповед - приемане на Вътрешни правила - публикувана на 06.11.2019 г. - отменена

Вътрешни правила по ЗОП - публикувани на 06.11.2019 г. - неактуални

Вътрешни правила (неактуални)

Заповед - приемане на Вътрешни правила - отменена
 

Становища от изпълнителния директор на агенцията по запитванията на възложителя - (чл. 22б, ал.2 т.19-20 ЗОП)

Полезна обща информация

Обобщена информация по чл. 230, ал.1, т. 7 от ЗОП - публикувана на 28.03.2017 г.  

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП - Публикувана на 28.03.2018 г.

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП - Публикувана на 20.03.2019 г.

PRAG Local open tender procedure for “Supply of a specialized firefighting vehicle” ref № CB0071-31-126-1-SU-5         

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП   - Публикувана на 17.03.2020 г.