МВР

Академия на МВР

 

Основни функции

1. Практическа реализация на системата за управление на физическата и стрелковата подготовки и полицейската лична защита, като част от професионалната подготовка на служителите от МВР.
2. Привеждане в изпълнение на изискванията към кандидатите за постъпване на държавна служба в МВР по отношение на физическата годност.
3. Развитие на ведомствения спорт и участие в мероприятията на международните спортни организации на силите на сигурността, обществения ред и борбата срещу пожарите и бедствията.
4. Организиране на подготовката на високо разрядните служители на МВР за участие в Олимпийски игри, световни, европейски и републикански първенства и турнири.