МВР

Академия на МВР

 

Избор на изпълнител по чл.14, ал.4 и ал.5 от ЗОП