МВР

Академия на МВР

 

Ръководство на факултет “Пожарна безопасност и защита на населението”

Декан
комисар доц. д-р Петър Тодоров Тодоров

роден на 02.10.1972 г. в гр. Враца

 

Образование:

2009 г. „Социални дейности”, „Социална работа с деца”, СУ „Св. Климент Охридски”

2011 г. „Педагогика”, „Педагогика на девиантното поведение”, СУ „Св. Климент Охридски”

2016 г. „доктор” по научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство”

 

Професионален стаж:

1995 г. Охранителна полиция в РУ на МВР-Пирдоп

2005 г. Охранителна и Криминална полиция в 06 РУ-СДВР

2012 г. Асистент в катедра „Опазване на обществения ред“, Факултет „Полиция” при АМВР

2016 г. старши преподавател в катедра „Опазване на обществения ред“, Факултет „Полиция” при АМВР

2019 г. доцент в катедра „Опазване на обществения ред“, Факултет „Полиция” при АМВР

От 17.12.2020 г. ВПД Декан на факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ при АМВР

Автор на множество публикации в сферата на сигурността, противодействието на  престъпността и опазването на обществения ред

Владее руски и немски език.