МВР

Академия на МВР

 

Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява/покана до определени лица