МВР

Академия на МВР

 

Становища от изпълнителния директор на агенцията по запитванията на възложителя - (чл. 22б, ал.2 т.19-20 ЗОП)