МВР

Академия на МВР

 

Печатни издания

І. Монографии и учебници:
1. Бачев В. и П.Георгиев, “Физическата годност на служителите в МВР” (състояние и управление), София, 2000.
2. Георгиев П., “Специализирана спортна подготовка в МВР. Част І. Аварийно-спасителна дейност във водна среда”, София 2001.
3. Георгиев П., “Специализирана спортна подготовка в МВР. Част II. Аварийно- спасителна дейност при зимни и летни условия”, София, 2002.
4. Георгиев П., “Подборът на служители за МВР”, София, 2004.
5. Георгиев П. и Кр.Дончев, “Управление на полицейски автомобил в аварийни ситуации”, София, 2006.
6. Георгиев П., Хосе Мария Бенито Гарсия, Т.Петров и Я.Дамянов, “Полицейска лична защита” – Спортни правилници, София 2006.
7. Георгиев П., “Международното спортно движение на полицейските и пожарните служби”, София 2008.
8. Георгиев П. и Т.Петров, “Личната защита на полицая”, второ допълнено и преработено издание, София, 2008.
9. Георгиев П. и кол., “Изследване на физическата подготовка на служители от звената Охранителна полиция в СДВР и ОД на МВР, МВР, 2009.

ІІ. Методически ръководства:
1. Георгиев П. и кол., “Контрол на физическата годност на служителите от МВР”, Методическо ръководство, 1998.
2. Георгиев П. и кол., Методическо ръководство по физическа подготовка за служителите на МВР, 2001.
3. Георгиев П. и С.Гугалов, “Специализирана методика за обучение и контрол на служителите в МВР по физическа подготовка (рег. № Із-453 / 21.03.2007 г.)”.
4. Георгиев П. и Т.Петров, “Специализирана методика за подготовка по полицейска лична защита на служителите в МВР (рег. № Із-457 / 21.03.2007 г.)”.
5. Георгиев П., Н.Матова и Н.Христов, “Специализирана методика за стрелкова подготовка на служителите в МВР (рег. № Із-455 / 21.03.2007 г.)”.

ст.н.с. II ст. Петър Георгиев, дпн