МВР

Академия на МВР

 

На 17.03.2015 г. в академията на мвр беше представен новият учебник „опазване на обществения ред“

На 17.03.2015 г. от 14,30 ч в Заседателната зала на Академията на МВР се представи учебникът „Опазване на обществения ред“ - плод на труда на преподаватели от едноименната катедра. Съдържанието на учебника е актуализирано и съобразено с измененията в нормативните актове, което още повече допринася за неговото основно предназначение - обучението на курсантите, студентите и стажантите на Академията на Министерството на вътрешните работи. Той може да се ползва с успех и от всички служители на МВР с полицейски правомощия.
Почетни гости на събитието бяха: главният секретар на МВР - Георги Костов, директорът на СДВР Младен Маринов, директорът на дирекция „Жандармерия“ Красимир Добрев, зам.-директорът на ГДНП Станислав Теофилов, зам.-директорът на ГДГП Мавер Диков, зам.-началникът на отдел „Охранителна полиция“ - СДВР Антон Златанов, началникът на отдел „Човешки ресурси“ на ГДГП Костадин Костов, както и ръководството на АМВР, много преподаватели и служители.
Интересът към тематиката на учебника ни дава основание да пожелаем повече представяния на книги, написани от преподаватели на Академията на МВР, засягащи опазването на обществения ред, противодействието на престъпността, охраната на държавната граница и много други форми на дейност на българската полиция.