МВР

Академия на МВР

 

Център за специализация и професионална подготовка по пожарна безопасност и защита на населението - гр. Варна

  ЦСПП по ПБЗН - гр. Варна при Академия на МВР е създаден със заповед на министъра на вътрешните работи през 1969 г.с наименование Сержантска школа ,,Противопожарна охрана“ - гр. Варна.
  Основна задача на школата е професионално да подготвя изпълнителския състав на Управление ,,Противопожарна охрана - МВР гр. София“ (днес ГДПБС-МВР гр. София). Използвана е базата на Районна противопожарна охрана гр. Варна и наети помещения от Министерството на народната отбрана. Изборът на гр. Варна за седалище на школата се обосновава с наличието на големи индустриални и енергийни обекти, както и с развитата транспортна и друга инфраструктура.
  През 1987 г. по стопански начин започва изграждане на собствена база на школата. В строителството, което приключва през 1994 г., вземат участие щатният състав на центъра и обучаемите.
  До 31.07.1990 г. Сержантска школа по ПО - гр. Варна е на подчинение на Управление ,,Кадри“ - МВР гр. София.
  От 01.08.1990 г. Сержантска школа по ПО - гр. Варна е преименувана в Сержанстко училище по ПО - гр.Варна, подчинено на Централно управление ПО - МВР гр.София.
  През 1997 г. с приемането на Закона за МВР (ДВ, бр. 122/1997 г.), Сержантско училище по ПО преминава на подчинение на Служба ,,Личен състав“ - МВР и е преименувано в Сержантско училище по ,,Пожарна и аварийна безопасност“.
  От 01.06.2000 г. СУ по ПАБ преминава към структурата на Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност (ВИПОНД – МВР) и е преименуван в Център за специализация и професионална подготовка по ,,Пожарна и аварийна безопасност“ - гр. Варна.
  От 2006 г., с приемането на нов Закон за МВР (ДВ, бр. 17/2006 г.), центърът е с наименование Център за специализация и професионална подготовка по „Пожарна безопасност и защита на населението“ - гр. Варна при Академия на МВР.
   През 2008 г., с промените в ЗМВР (ДВ, бр. 69/2008 г.), центърът е преименуван на Център за специализация и професионална подготовка по „Пожарна безопасност и спасяване“ - гр. Варна при Академия на МВР.
  Обучението в центъра се извършва от 15 преподаватели и 31 служители - обслужващ и помощен персонал.
Материалната база включва: хотелска част за 126 човека (стаите са с по 3 легла и самостоятелен санитарен възел); канцеларии; 7 учебни зали; кухня и стол за едновременно хранене на 80 столуващи, ведомствен бюфет, гаражи за специална техника, складови помещения
  За нуждите на учебния процес разполага с 2 бр. противопожарни автомобили с основно предназначение (АЦ 30/130/ и CAS-25); автомобил ГАЗ-66, пригоден като аварийно-спасителен ; автостълба (АЛ-30/131/); линейка; 1 автобус; моторни помпи и агрегати.
  В помощ на обучението са две учебни кули за височинно спасяване и  прилежащ терен за тренировка по пожаро-строева и психо-физическа подготовка. За огневи занятия се ползва психополигон на територията на гр. Девня
  Средно годишно за първоначална професионална подготовка преминават 200 служители и 280-320 служители за повишаване на квалификацията и професионална преквалификация.
  В отговор на изискванията за уеднаквяване на учебните планове с европейските норми и критерии, от началото на учебната 2006/2007 година се извършват радикални промени в планирането и организацията на учебния процес в центъра.
  В момента в ЦСПП по ПБЗН - гр. Варна при Академия на МВР се провеждат следните курсове на обучение :

Първоначално професионално обучение


„Пожарникар“, с  продължителност 25 седмици
„Пожарникар по ДПК“, с продължителност 26 седмици
„Водач на специален автомобил“, с продължителност 25 седмици
„Водач на специален автомобил, той и пожарникар“, с продължителност 29 седмици

 Повишаване на професионалната квалификация
 Курсове за израстване в категория “Д”


„Командир на екип“, с продължителност 5 седмици
„Началник на дежурна смяна“, с продължителност 6 седмици
„Началник на дежурна смяна (диспечер) от пожарникар, водач на СА или водач на СА, той и пожарникар“, с продължителност 3 седмици
„Младши инструктор от пожарникар по ДПК - старши пожарникар по ДПК“, с продължителност 2 седмици
„Младши инструктор от пожарникар, старши пожарникар, водач на СА и водач на СА, той и пожарникар“ с продължителност 16 седмици

 Професионална специализация


„Пожарникар от пожарникар по ДПК – старши пожарникар по ДПК или от водач на СА “, с продължителност 10 седмици
„Водач на специален автомобил от пожарникар или пожарникар по ДПК“, с продължителност 8 седмици
„Пожарникар по ДПК от пожарникар, от водач на СА или от водач на СА, той и пожарникар“, с продължителност 15 седмици
„Младши инструктор от командир на екип или от началник на дежурна смяна“, с продължителност 15 седмици
„Началник на дежурна смяна от командир на екип“, с продължителност 4 седмици
„Началник на противопожарен участък  от младши инструктор“, с продължителност 11 седмици
„Началник на дежурна смяна от младши инструктор“, с продължителност 11 седмици

  Актуализация на професионалната квалификация


„Работа с подемни пожарни средства“, с продължителност 2 седмици
„Работа с моторни  агрегати“, с продължителност 2 седмици
„Пожарникар - старши пожарникар (техник по газо-димо защитна служба)“, с продължителност 2 седмици
„Пожарникар - старши пожарникар (диспечер)“,с продължителност 2 седмици
„Водолазна подготовка“, с продължителност 2 седмици
„Командир на спасителна лодка“, с продължителност 2 седмици.