МВР

Академия на МВР

 

Излезе от печат учебно помагало на тема „Движение на пътни превозни средства, управлявани от чуждестранни водачи“

През месец март 2011 г. излезе от печат учебно помагало на тема „Движение на пътни превозни средства, управлявани от чуждестранни водачи“. Автор на учебното помагало е инспектор Добромир Йотов Доков – преподавател в катедра „Опазване на обществения ред“ при Факултет „Полиция“ на Академията на МВР.
През последните години се увеличи броят на пътните превозни средства с чуждестранна регистрация, управлявани от чуждестранни водачи или от граждани на ЕС, което постави нови отговорности пред служителите на МВР, налагащи компетентно отношение към тази категория участници в пътното движение. В настоящата разработка са разгледани основните категории пътни превозни средства в зависимост вида на регистрацията им, както и видовете свидетелства за управление на МПС, което допълнително e онагледено с помощта на цветни приложения. Обърнато е специално внимание и на правния статут на водачите, които управляват тези превозни средства.
Настоящата разработка е предназначена за курсанти, студенти и стажанти от АМВР, както и за служителите на „Пътна полиция“ и други полицейски органи, осъществяващи пътен контрол.
Целта на настоящата разработка е служителите на МВР да са компетентни при осъществяването на пътен контрол над чуждестранните участници в движението.