МВР

Академия на МВР

 

Квалификационни характеристики - ОКС "Бакалавър"

Квалификационна характеристика за придобиване на висше образование на ОКС "Бакалавър" по специалността "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"

Квалификационна характеристика за придобиване на висше образование на ОКС "Бакалавър" по специалността "Гранична полиция"

Квалификационна характеристика за придобиване на висше образование на ОКС "Бакалавър" по специалността "Защита на националната сигурност"

Квалификационна характеристика за придобиване на висше образование на ОКС "Бакалавър" по специалността "Публична администрация"

Квалификационна характеристика за придобиване на висше образование на ОКС "Бакалавър" по специалността "Корпоративна сигурност"


Квалификационни характеристики - ОКС "Магистър"

Квалификационна характеристика за придобиване на висше образование на ОКС "Магистър" по специалността "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"

Квалификационна характеристика за придобиване на висше образование на ОКС "Магистър" по специалността "Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"

Квалификационна характеристика за придобиване на висше образование на ОКС "Магистър" по специалността "Публична администрация"

Квалификационна характеристика за придобиване на висше образование на ОКС "Магистър" по специалността "Защита на националната сигурност"

Квалификационна характеристика за придобиване на висше образование на ОКС "Магистър" по специалността "Психологическо подпомагане на оперативно-издирвателната дейност"