МВР

Академия на МВР

 

Календар

Съобщение за записване на класираните в ОКС "Бакалавър" редовна и задочна форма на обучение

Датите за записване след първо класиране за ОКС „Бакалавър“ в редовна и задочна форма на обучение за учебната 2019/2020 г. са 18 и 19.07.2019 г.

Записването се извършва лично в Ректората на АМВР – гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 1, зала 404, ет. 4.

 

Необходими документи за записване на приетите в ОКС „Бакалавър“ редовна форма на обучение

 1. Лична карта.
 2. Четири броя снимки (формат за лична карта – 3,5x4,5).
 3. Оригинал на диплома за средно образование.
 4. Комплект документи – закупуват се от книжарницата на АМВР (партер).

 

Необходими документи за записване на приетите за ОКС „Бакалавър“ задочна форма на обучение

 1. Лична карта.
 2. Пет броя снимки (формат за лична карта – 3,5x4,5).
 3. Оригинал на диплома за средно образование.
 4. Комплект документи – закупуват се от книжарницата на АМВР (партер).
 5. Документ за платена 1 (една) семестриална такса - размерът на семестриалната такса е 150.00 лв., внася се по банковата сметка на Академията на МВР, основание за плащане – семестриална такса.

 

 

Банкова сметка:

IBAN: BG72UBBS80023106073404

BIC: UBBSBGSF

Титуляр: Академия на МВР

15 юли 2019

Честит професионален празник на служителите на Министерството на вътрешните работи!

В навечерието на професионалния празник на Министерството на вътрешните работи - 5 юли, ректорът на Академията на МВР старши комисар доц. д-р  Неделчо Стойчев поднесе поздрав към служителите. Тази година отбелязваме 140 години от създаването на министерството – време, през което то успя да се докаже като стожер на държавността и просперитета на нашата държава. Академията на МВР е емблема за министерството, затова всички ние трябва да служим с чувство на дълг и отговорност и достойно да изпълняваме своята мисия да подготвяме качествени и мотивирани кадри за системата за сигурност!

Ректорът прочете поздравителни адреси от името на министъра на вътрешните работи г-н Младен Маринов и главния секретар на МВР главен комисар Ивайло Иванов до служителите. Заместник-ректорът на АМВР комисар доц. д-р инж. Валентин Чочев прочете заповеди  за награждаване на служители от Академията по случай професионалния празник.

Уважаеми колеги,

Заповядайте на тържественото честване на празника на Министерството на вътрешните работи, което ще се състои на 5 юли от 10,00 ч. пред Паметника на Незнайния воин!

04 юли 2019

СЕМИНАР „ТРЕНИРАНЕ НА УСПЕШНИ УЧИТЕЛИ“ ​

    В периода м.април – м. юни в катедра „Чуждоезиково обучение” бе проведен  първи модул на практически семинар на тема „Трениране на успешни учители“  (Teacher Effectiveness Training) по метода на американския психолог д-р Томас Гордън. Лектор бе г-жа Силвия Стоянова, служител в сектор „Консултативна психология” на Института по психология на МВР. Семинарът, с продължителност 16 учебни часа, се фокусира върху създаването на умения за разрешаване на конфликти, справяне със стреса и превенция на неприемливи поведения в учебна среда.

В семинара взеха участие 8 щатни и хонорувани преподаватели от катедра „Чуждоезиково обучение“ и един експерт-преподавател по ЕКД.

Интересните и професионално поднесени от лектора презентации,  проведените дискусии, ролеви игри, индивидуални и групови дейности на основата на специално разработена за целта работна тетрадка, без съмнение допринесоха за развиване на педагогическата, организационна и комуникативна компетентност на участниците в семинара. 

25 юни 2019

Среща на преподаватели от АМВР с офицера за връзка на Фронтекс за България

На 21.06.2019 г. в АМВР се проведе среща на преподаватели от  АМВР с офицера за връзка на Фронтекс за България г-жа Дита Новицка. На срещата от страна на АМВР присъстваха зам.-деканът на ф-т „Полиция“ доц. д-р Станимир Илиев и преподаватели от катедрите „Сигурност и граничен контрол“, „Оперативно-издирвателна дейност“, Наказателно-правни науки“ „Специална полицейска тактика“, Чуждоезиково обучение.

Г-жа Новицка е определена за офицер за връзка на Фронтекс за България и от края на 2018 г. офисът й се намира в гр. София. Дейността й е свързана с подпомагане на сътрудничеството между Агенцията и страната ни в областта на граничната сигурност.

По време на срещата г-жа Новицка се запозна със структурата и организацията на обучението в АМВР и учебните програми в направление „Гранична полиция“, в това число криминално разузнаване, противодействие на трансграничната престъпност, криминалистични методи за разпознаване на фалшиви документи, чуждоезиково обучение, специална полицейска тактика и т.н. Обсъдена беше и ролята на АМВР като партньорска академия на Фронтекс и сътрудничеството с Агенцията по линия на обучението. В рамките на посещението й в АМВР, г-жа Новицка имаше възможност да посети учебни занятия на курсанти от специалността „Гранична полиция“, както и да разговаря с тях относно ролята на Фронтекс при гарантиране на сигурността в ЕС.

Г-жа Новицка изрази готовност за бъдещо сътрудничество с АМВР и подчерта, че досегашната й професионална кариера в областта на граничната полиция и опит в обучителни институции би бил полезен при евентуални съвместни дейности.                                                                     

21 юни 2019

Честито дипломиране!

Днес, 19 юни 2019 г., на тържествена церемония в Академията на МВР ректорът старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев  и деканът на факултет „Полиция“ комисар доц. д-р Иван Видолов връчиха дипломите на завършилите задочно обучение бакалаври по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и магистрите от всички специалности.

Ректорът поздрави присъстващите за успешното завършване и им пожела да реализират наученото в Академията и да продължават да се образоват и да израстват духовно.

Кратко слово произнесе Благовест Върбаков, чиито думи бяха заредени с много патос и гордост от постигнатото по време на обучението. От името на завършилите той изказа признателност към преподавателите и лично към ректора за високия професионализъм и задълбочената подготовка, благодарение на които Академията на МВР години наред държи призово място сред акредитираните учебни заведения по направление „Национална сигурност“.

Пожелаваме на всички дипломирали се професионални успехи!

19 юни 2019

Финално събитие по проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари“

На 18.06.2019 г. в гр. Перник се проведоха последните събития по проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за управление и превенция на горски пожари“, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg IPA CBC България-Сърбия.

На закриващата пресконференция бяха представени постигнатите по проекта резултати от всеки проектен партньор и изпълнените индикатори. Беше представен изработения по проекта филм, свързан с управлението и превенцията на горски пожари.

След пресконференцията беше проведена демонстрация с част от доставеното по проекта оборудване. Група от професионални пожарникари представи пред гостите възможностите на доставения по проекта специализиран противопожарен автомобил и оборудване за ликвидиране на горски пожари. След демонстрацията беше предоставена възможност гостите да се запознаят отблизо с оборудването.

18 юни 2019

Календар

Съобщение за записване на класираните в ОКС "Бакалавър" редовна и задочна форма на обучение

Датите за записване след първо класиране за ОКС „Бакалавър“ в редовна и задочна форма на обучение за учебната 2019/2020 г. са 18 и 19.07.2019 г.

Записването се извършва лично в Ректората на АМВР – гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 1, зала 404, ет. 4.

 

Необходими документи за записване на приетите в ОКС „Бакалавър“ редовна форма на обучение

 1. Лична карта.
 2. Четири броя снимки (формат за лична карта – 3,5x4,5).
 3. Оригинал на диплома за средно образование.
 4. Комплект документи – закупуват се от книжарницата на АМВР (партер).

 

Необходими документи за записване на приетите за ОКС „Бакалавър“ задочна форма на обучение

 1. Лична карта.
 2. Пет броя снимки (формат за лична карта – 3,5x4,5).
 3. Оригинал на диплома за средно образование.
 4. Комплект документи – закупуват се от книжарницата на АМВР (партер).
 5. Документ за платена 1 (една) семестриална такса - размерът на семестриалната такса е 150.00 лв., внася се по банковата сметка на Академията на МВР, основание за плащане – семестриална такса.

 

 

Банкова сметка:

IBAN: BG72UBBS80023106073404

BIC: UBBSBGSF

Титуляр: Академия на МВР

15 юли 2019

Честит професионален празник на служителите на Министерството на вътрешните работи!

В навечерието на професионалния празник на Министерството на вътрешните работи - 5 юли, ректорът на Академията на МВР старши комисар доц. д-р  Неделчо Стойчев поднесе поздрав към служителите. Тази година отбелязваме 140 години от създаването на министерството – време, през което то успя да се докаже като стожер на държавността и просперитета на нашата държава. Академията на МВР е емблема за министерството, затова всички ние трябва да служим с чувство на дълг и отговорност и достойно да изпълняваме своята мисия да подготвяме качествени и мотивирани кадри за системата за сигурност!

Ректорът прочете поздравителни адреси от името на министъра на вътрешните работи г-н Младен Маринов и главния секретар на МВР главен комисар Ивайло Иванов до служителите. Заместник-ректорът на АМВР комисар доц. д-р инж. Валентин Чочев прочете заповеди  за награждаване на служители от Академията по случай професионалния празник.

Уважаеми колеги,

Заповядайте на тържественото честване на празника на Министерството на вътрешните работи, което ще се състои на 5 юли от 10,00 ч. пред Паметника на Незнайния воин!

04 юли 2019

СЕМИНАР „ТРЕНИРАНЕ НА УСПЕШНИ УЧИТЕЛИ“ ​

    В периода м.април – м. юни в катедра „Чуждоезиково обучение” бе проведен  първи модул на практически семинар на тема „Трениране на успешни учители“  (Teacher Effectiveness Training) по метода на американския психолог д-р Томас Гордън. Лектор бе г-жа Силвия Стоянова, служител в сектор „Консултативна психология” на Института по психология на МВР. Семинарът, с продължителност 16 учебни часа, се фокусира върху създаването на умения за разрешаване на конфликти, справяне със стреса и превенция на неприемливи поведения в учебна среда.

В семинара взеха участие 8 щатни и хонорувани преподаватели от катедра „Чуждоезиково обучение“ и един експерт-преподавател по ЕКД.

Интересните и професионално поднесени от лектора презентации,  проведените дискусии, ролеви игри, индивидуални и групови дейности на основата на специално разработена за целта работна тетрадка, без съмнение допринесоха за развиване на педагогическата, организационна и комуникативна компетентност на участниците в семинара. 

25 юни 2019

Среща на преподаватели от АМВР с офицера за връзка на Фронтекс за България

На 21.06.2019 г. в АМВР се проведе среща на преподаватели от  АМВР с офицера за връзка на Фронтекс за България г-жа Дита Новицка. На срещата от страна на АМВР присъстваха зам.-деканът на ф-т „Полиция“ доц. д-р Станимир Илиев и преподаватели от катедрите „Сигурност и граничен контрол“, „Оперативно-издирвателна дейност“, Наказателно-правни науки“ „Специална полицейска тактика“, Чуждоезиково обучение.

Г-жа Новицка е определена за офицер за връзка на Фронтекс за България и от края на 2018 г. офисът й се намира в гр. София. Дейността й е свързана с подпомагане на сътрудничеството между Агенцията и страната ни в областта на граничната сигурност.

По време на срещата г-жа Новицка се запозна със структурата и организацията на обучението в АМВР и учебните програми в направление „Гранична полиция“, в това число криминално разузнаване, противодействие на трансграничната престъпност, криминалистични методи за разпознаване на фалшиви документи, чуждоезиково обучение, специална полицейска тактика и т.н. Обсъдена беше и ролята на АМВР като партньорска академия на Фронтекс и сътрудничеството с Агенцията по линия на обучението. В рамките на посещението й в АМВР, г-жа Новицка имаше възможност да посети учебни занятия на курсанти от специалността „Гранична полиция“, както и да разговаря с тях относно ролята на Фронтекс при гарантиране на сигурността в ЕС.

Г-жа Новицка изрази готовност за бъдещо сътрудничество с АМВР и подчерта, че досегашната й професионална кариера в областта на граничната полиция и опит в обучителни институции би бил полезен при евентуални съвместни дейности.                                                                     

21 юни 2019

Честито дипломиране!

Днес, 19 юни 2019 г., на тържествена церемония в Академията на МВР ректорът старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев  и деканът на факултет „Полиция“ комисар доц. д-р Иван Видолов връчиха дипломите на завършилите задочно обучение бакалаври по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и магистрите от всички специалности.

Ректорът поздрави присъстващите за успешното завършване и им пожела да реализират наученото в Академията и да продължават да се образоват и да израстват духовно.

Кратко слово произнесе Благовест Върбаков, чиито думи бяха заредени с много патос и гордост от постигнатото по време на обучението. От името на завършилите той изказа признателност към преподавателите и лично към ректора за високия професионализъм и задълбочената подготовка, благодарение на които Академията на МВР години наред държи призово място сред акредитираните учебни заведения по направление „Национална сигурност“.

Пожелаваме на всички дипломирали се професионални успехи!

19 юни 2019

Финално събитие по проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари“

На 18.06.2019 г. в гр. Перник се проведоха последните събития по проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за управление и превенция на горски пожари“, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg IPA CBC България-Сърбия.

На закриващата пресконференция бяха представени постигнатите по проекта резултати от всеки проектен партньор и изпълнените индикатори. Беше представен изработения по проекта филм, свързан с управлението и превенцията на горски пожари.

След пресконференцията беше проведена демонстрация с част от доставеното по проекта оборудване. Група от професионални пожарникари представи пред гостите възможностите на доставения по проекта специализиран противопожарен автомобил и оборудване за ликвидиране на горски пожари. След демонстрацията беше предоставена възможност гостите да се запознаят отблизо с оборудването.

18 юни 2019