МВР

Академия на МВР

 

Календар

Зам.-ректорът на АМВР доц. Милорад Йорданов участва в заседание на Управителния съвет на CEPOL

Заместник-ректорът на Академията на МВР комисар доц. д-р Милорад Йорданов участва в редовното заседание на Управителния съвет на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL).

В срещата, която се проведе в онлайн формат на 23 ноември, се включиха представители на държавите членки, които отговарят за дейността на Агенцията в съответната страна и Европейската комисия. По време на заседанието бяха обсъдени възможностите за обучения по линия на CEPOL в пандемичната обстановка,  както и предстоящата процедура за избор на нов изпълнителен директор на Агенцията.

CEPOL е създадена през 2005 г. с цел да допринесе за повишаване на европейската сигурност чрез обучение, сътрудничество и споделяне на знания между правоприлагащите институции и служители в страните-членки на ЕС и в някои трети страни-партньори по приоритетни теми на политиката на ЕС в областта на сигурността. Агенцията полага непрекъснати усилия да предлага иновативни и прогресивни дейности за обучение, като интегрира съответните развития в познанията, научните изследвания и технологията и създава полезни взаимодействия чрез засилено сътрудничество.

Академията на МВР е национално звено, отговорно за CEPOL за България. Висшето училище има подписано Рамково партньорско споразумение с Агенцията за периода 2021–2024 г., на база на което АМВР участва във всички дейности от портфолиото на CEPOL, координира и подпомага участието на всички служители на правоприлагащи институции и органи от Република България по линия на дейностите на Агенцията в зависимост от техните компетенции и тематичната насоченост на дейностите.


24 ное 2021

Честит професионален празник!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!

 

От свое име и от името на академичния и административния състав на Академията на МВР Ви приветствам по повод професионалния празник на българската полиция – 8 ноември!

Поднасяме своя поздрав и признателност към всички Вас - служители от полицейските структури, които сте избрали да служите на обществото и Родината, за да защитавате реда и законността, да се борите срещу престъпността и да бдите за сигурността на гражданите! Посвещението на този дълг е възможно благодарение на смелостта и силната Ви мотивация да отстоявате обществените правила, да бъдете стожери на справедливостта и активни участници в изграждането на съвременната модерна държава. Това е благородна и отговорна кауза, която изпълнявате с преданост и всеотдайност, която Ви обединява и осмисля труда Ви. Вашите индивидуални усилия и ежедневна работа са подкрепяни и напътствани от ръководители с богат опит, проницателен и убеден подход. Именно така успявате да изградите сплотени и единомислещи екипи, които решително постигат поставените цели, като носят с гордост и чест професионалното име.

Академията на МВР има важен принос за обучението и професионалната квалификация на полицейските служители и за нас е истинска гордост, че заедно с всички Вас продължаваме да вървим в една посока, да работим с огромна енергия и силна воля, за да сме полезни на обществото!

Пожелаваме Ви да бъдете все така последователни и непреклонни при изпълнение на дълга си, да бъдете опора и пример за подражание!

На Вас и Вашите семейства пожелаваме здраве и благоденствие!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ВПД РЕКТОР

СТАРШИ КОМИСАР ДОЦ. Д-Р РУСИ ЯНЕВ


 

08 ное 2021

Доц. Руси Янев представи новата си монография „Управление на риска от изпиране на пари“

ВПД Ректорът на Академията на МВР старши комисар доц. Руси Янев представи своята  нова монография на тема „Управление на риска от изпиране на пари“.

На 5 ноември, при спазване на всички противоепидемични мерки, доц. Янев запозна колегите си от висшето училище с новия си научен труд. В него авторът разработва методология за усъвършенстване на модела за оценка и управление на риска от изпиране на пари.

„В последните 20 години темата за ограничаването на изпирането на пари, като отрицателно социално явление, е перманентна в структурите, които защитават сигурността. След поредната директива на Съвета на Европейски съюз, която  задължава страната ни да хармонизира законодателството си с европейското, у мен възниква идеята да предложа на управленските органи на национално ниво, а защо не и на европейско,  да възприемат една методология за оценка и управление на риска от изпирането на пари“, заяви доц. Янев.

Монографията „Управление на риска от изпиране на пари“ на доц. Руси Янев, издадена на Академията на МВР, е налична в библиотеката на висшето училище.

Доц. Руси Янев има редица публикации, сред които монографията „Организация на оперативно-издирвателната дейност за разкриване на изпиране на пари“, както и учебниците „Противодействие на изпирането на пари“ и  „Спецификация на оперативно-издирвателна дейност за противодействие на финансови престъпления“, издадени от Академия на МВР. 

05 ное 2021

Курсантите от випуск 2021 на Академията на МВР получиха своите дипломи

На 26 октомври, при спазване на всички противоепидемични мерки, се проведе церемония по връчване на дипломите на 143 курсанти от факултетите „Полиция“ и „Пожарна безопасност и защита на населението“ – випуск 2021 на Академията на МВР.

Тържеството бе открито от ректора старши комисар доц. д-р Руси Янев, който поздрави випускниците и им пожела да изпълняват с гордост и достойнство своя дълг.

„Постигнатото от вас през тези 4 години е залогът на  бъдещите ви успехи. Вярвам, че тепърва ще развивате своите най-силни страни. Не забравяйте, че обучението не свършва с получаването на дипломите и напускането на Академията. То продължава и там, където отивате, където уроците не са академични, а напоени с предизвикателствата на реалния живот“, заяви доц. Янев.

В празничното си слово ректорът отбеляза, че днешният ден е празник и за преподавателите, предали знания на новото поколение.

„През изминалите 4 години ние бяхме свидетели и до голяма степен „виновници“ за вашето съзряване, подготовка и формиране като личности и професионалисти. Заедно с вас се трудихме, преживявахме събитията и проблемите, подкрепяхме се и се радвахме на успехите“.

Отличникът на випуск 2021 Марио Вакашински от специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ произнесе слово, в което благодари на преподавателите за предадените знания и житейски уроци.

„Вярвам, че престоят в Академията на МВР ще остави трайни спомени във всеки от нас и ще бъде важен и незабравим период от житейския ни път. Днес получаваме правото да се наричаме служители на МВР, което е не само чест, но и отговорност“. 

26 окт 2021

В ЦСПП – Пазарджик се проведе среща с представители на агенция DTRA (Defense Threat Reduction Agency’s) и на Американското посолство в България

На 14.10.2021 г. в ЦСПП – Пазарджик се проведе работна среща с екип на агенция DTRA (Defense Threat Reduction Agency’s), работещ по Програмата за превенция на пролиферацията от Офиса за военно сътрудничество в посолството на САЩ в София.

Целта на тази втора визита беше гостите да получат актуална информация за възможността при първоначалното обучение на служители в МВР да бъде включено като самостоятелна дисциплина изучаването на основните моменти, застъпени в Програмата за превенция на разпространението на ОМУ.

В проведената беседа бе повдигнат въпроса, че освен теоретично обучение, е необходимо да бъде акцентирано и върху практическото такова, за което е необходимо съответното специализирано оборудване.

На срещата от страна на САЩ и посолството на САЩ в София присъстваха:

 • майор Джонатан Шоу – регионален програмен ръководител на офиса на DTRA (Defense Threat Reduction Agency’s), позициониран в Букурещ, Румъния;
 • г-жа Лиз Дюфрейн – ръководител на Програма за превенция за разпространението на ОМУ;
 • г-жа Мери Сасерман - международен ръководител на проекти към DTRA;
 • г-жа Теодора Котева – координатор на програми в Офиса за военно сътрудничество в посолството на САЩ в София;
 • г-н Джарет Гаст - аташе в посолството на САЩ в София - Митници и Гранична охрана /Custom and Border Protection/ (CBP);
 • г-н Владимир Димитров – съветник на аташе - Митници и Гранична охрана в посолството на САЩ в София (CBP).

От страна на ЦСПП – Пазарджик взеха участие:

 • комисар Станимир Калоферов – директор;
 • гл. инспектор Снежина Митова – зам.- директор;
 • проф. Златин Киряков – преподавател в катедра „Противодействие на тежката организирана и транснационална престъпност“ при АМВР,
 • ръководителите на секции в ЦСПП – Пазарджик и преподаватели.

14 окт 2021

Делегация на вътрешното министерство на Албания бе на посещение в Академията на МВР

На 14 октомври представители на вътрешното министерство на Албания посетиха Академията на МВР. По време на визитата ректорът старши комисар доц. д-р Руси Янев представи на гостите дейността на Академията и ги запозна с провежданото професионално образование и обучение на служителите от МВР. В  рамките на работните консултации бяха обсъдени възможностите за обмен на опит и за реализиране на съвместни програми за обучение и повишаване на квалификацията на служителите на реда от двете страни. Идеите за бъдещо сътрудничество бяха скрепени с Меморандум за разбирателство, подписан от ректорите на полицейските академии на България и Албания.

Визитата бе част от работно посещение на албанските колеги в различни структури на МВР. Заместник-министър Венцислав Катинов ръководи българската делегация, а гости на Академията бяха зам.-министърът на вътрешните работи на Албания г-н Юлиан Ходай, директорът на Академията за сигурност г-н Билбил Мема и ръководителят на Изследователския център на Академията г-н Джавид Шаля.

14 окт 2021

Календар

Зам.-ректорът на АМВР доц. Милорад Йорданов участва в заседание на Управителния съвет на CEPOL

Заместник-ректорът на Академията на МВР комисар доц. д-р Милорад Йорданов участва в редовното заседание на Управителния съвет на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL).

В срещата, която се проведе в онлайн формат на 23 ноември, се включиха представители на държавите членки, които отговарят за дейността на Агенцията в съответната страна и Европейската комисия. По време на заседанието бяха обсъдени възможностите за обучения по линия на CEPOL в пандемичната обстановка,  както и предстоящата процедура за избор на нов изпълнителен директор на Агенцията.

CEPOL е създадена през 2005 г. с цел да допринесе за повишаване на европейската сигурност чрез обучение, сътрудничество и споделяне на знания между правоприлагащите институции и служители в страните-членки на ЕС и в някои трети страни-партньори по приоритетни теми на политиката на ЕС в областта на сигурността. Агенцията полага непрекъснати усилия да предлага иновативни и прогресивни дейности за обучение, като интегрира съответните развития в познанията, научните изследвания и технологията и създава полезни взаимодействия чрез засилено сътрудничество.

Академията на МВР е национално звено, отговорно за CEPOL за България. Висшето училище има подписано Рамково партньорско споразумение с Агенцията за периода 2021–2024 г., на база на което АМВР участва във всички дейности от портфолиото на CEPOL, координира и подпомага участието на всички служители на правоприлагащи институции и органи от Република България по линия на дейностите на Агенцията в зависимост от техните компетенции и тематичната насоченост на дейностите.


24 ное 2021

Честит професионален празник!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!

 

От свое име и от името на академичния и административния състав на Академията на МВР Ви приветствам по повод професионалния празник на българската полиция – 8 ноември!

Поднасяме своя поздрав и признателност към всички Вас - служители от полицейските структури, които сте избрали да служите на обществото и Родината, за да защитавате реда и законността, да се борите срещу престъпността и да бдите за сигурността на гражданите! Посвещението на този дълг е възможно благодарение на смелостта и силната Ви мотивация да отстоявате обществените правила, да бъдете стожери на справедливостта и активни участници в изграждането на съвременната модерна държава. Това е благородна и отговорна кауза, която изпълнявате с преданост и всеотдайност, която Ви обединява и осмисля труда Ви. Вашите индивидуални усилия и ежедневна работа са подкрепяни и напътствани от ръководители с богат опит, проницателен и убеден подход. Именно така успявате да изградите сплотени и единомислещи екипи, които решително постигат поставените цели, като носят с гордост и чест професионалното име.

Академията на МВР има важен принос за обучението и професионалната квалификация на полицейските служители и за нас е истинска гордост, че заедно с всички Вас продължаваме да вървим в една посока, да работим с огромна енергия и силна воля, за да сме полезни на обществото!

Пожелаваме Ви да бъдете все така последователни и непреклонни при изпълнение на дълга си, да бъдете опора и пример за подражание!

На Вас и Вашите семейства пожелаваме здраве и благоденствие!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ВПД РЕКТОР

СТАРШИ КОМИСАР ДОЦ. Д-Р РУСИ ЯНЕВ


 

08 ное 2021

Доц. Руси Янев представи новата си монография „Управление на риска от изпиране на пари“

ВПД Ректорът на Академията на МВР старши комисар доц. Руси Янев представи своята  нова монография на тема „Управление на риска от изпиране на пари“.

На 5 ноември, при спазване на всички противоепидемични мерки, доц. Янев запозна колегите си от висшето училище с новия си научен труд. В него авторът разработва методология за усъвършенстване на модела за оценка и управление на риска от изпиране на пари.

„В последните 20 години темата за ограничаването на изпирането на пари, като отрицателно социално явление, е перманентна в структурите, които защитават сигурността. След поредната директива на Съвета на Европейски съюз, която  задължава страната ни да хармонизира законодателството си с европейското, у мен възниква идеята да предложа на управленските органи на национално ниво, а защо не и на европейско,  да възприемат една методология за оценка и управление на риска от изпирането на пари“, заяви доц. Янев.

Монографията „Управление на риска от изпиране на пари“ на доц. Руси Янев, издадена на Академията на МВР, е налична в библиотеката на висшето училище.

Доц. Руси Янев има редица публикации, сред които монографията „Организация на оперативно-издирвателната дейност за разкриване на изпиране на пари“, както и учебниците „Противодействие на изпирането на пари“ и  „Спецификация на оперативно-издирвателна дейност за противодействие на финансови престъпления“, издадени от Академия на МВР. 

05 ное 2021

Курсантите от випуск 2021 на Академията на МВР получиха своите дипломи

На 26 октомври, при спазване на всички противоепидемични мерки, се проведе церемония по връчване на дипломите на 143 курсанти от факултетите „Полиция“ и „Пожарна безопасност и защита на населението“ – випуск 2021 на Академията на МВР.

Тържеството бе открито от ректора старши комисар доц. д-р Руси Янев, който поздрави випускниците и им пожела да изпълняват с гордост и достойнство своя дълг.

„Постигнатото от вас през тези 4 години е залогът на  бъдещите ви успехи. Вярвам, че тепърва ще развивате своите най-силни страни. Не забравяйте, че обучението не свършва с получаването на дипломите и напускането на Академията. То продължава и там, където отивате, където уроците не са академични, а напоени с предизвикателствата на реалния живот“, заяви доц. Янев.

В празничното си слово ректорът отбеляза, че днешният ден е празник и за преподавателите, предали знания на новото поколение.

„През изминалите 4 години ние бяхме свидетели и до голяма степен „виновници“ за вашето съзряване, подготовка и формиране като личности и професионалисти. Заедно с вас се трудихме, преживявахме събитията и проблемите, подкрепяхме се и се радвахме на успехите“.

Отличникът на випуск 2021 Марио Вакашински от специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ произнесе слово, в което благодари на преподавателите за предадените знания и житейски уроци.

„Вярвам, че престоят в Академията на МВР ще остави трайни спомени във всеки от нас и ще бъде важен и незабравим период от житейския ни път. Днес получаваме правото да се наричаме служители на МВР, което е не само чест, но и отговорност“. 

26 окт 2021

В ЦСПП – Пазарджик се проведе среща с представители на агенция DTRA (Defense Threat Reduction Agency’s) и на Американското посолство в България

На 14.10.2021 г. в ЦСПП – Пазарджик се проведе работна среща с екип на агенция DTRA (Defense Threat Reduction Agency’s), работещ по Програмата за превенция на пролиферацията от Офиса за военно сътрудничество в посолството на САЩ в София.

Целта на тази втора визита беше гостите да получат актуална информация за възможността при първоначалното обучение на служители в МВР да бъде включено като самостоятелна дисциплина изучаването на основните моменти, застъпени в Програмата за превенция на разпространението на ОМУ.

В проведената беседа бе повдигнат въпроса, че освен теоретично обучение, е необходимо да бъде акцентирано и върху практическото такова, за което е необходимо съответното специализирано оборудване.

На срещата от страна на САЩ и посолството на САЩ в София присъстваха:

 • майор Джонатан Шоу – регионален програмен ръководител на офиса на DTRA (Defense Threat Reduction Agency’s), позициониран в Букурещ, Румъния;
 • г-жа Лиз Дюфрейн – ръководител на Програма за превенция за разпространението на ОМУ;
 • г-жа Мери Сасерман - международен ръководител на проекти към DTRA;
 • г-жа Теодора Котева – координатор на програми в Офиса за военно сътрудничество в посолството на САЩ в София;
 • г-н Джарет Гаст - аташе в посолството на САЩ в София - Митници и Гранична охрана /Custom and Border Protection/ (CBP);
 • г-н Владимир Димитров – съветник на аташе - Митници и Гранична охрана в посолството на САЩ в София (CBP).

От страна на ЦСПП – Пазарджик взеха участие:

 • комисар Станимир Калоферов – директор;
 • гл. инспектор Снежина Митова – зам.- директор;
 • проф. Златин Киряков – преподавател в катедра „Противодействие на тежката организирана и транснационална престъпност“ при АМВР,
 • ръководителите на секции в ЦСПП – Пазарджик и преподаватели.

14 окт 2021

Делегация на вътрешното министерство на Албания бе на посещение в Академията на МВР

На 14 октомври представители на вътрешното министерство на Албания посетиха Академията на МВР. По време на визитата ректорът старши комисар доц. д-р Руси Янев представи на гостите дейността на Академията и ги запозна с провежданото професионално образование и обучение на служителите от МВР. В  рамките на работните консултации бяха обсъдени възможностите за обмен на опит и за реализиране на съвместни програми за обучение и повишаване на квалификацията на служителите на реда от двете страни. Идеите за бъдещо сътрудничество бяха скрепени с Меморандум за разбирателство, подписан от ректорите на полицейските академии на България и Албания.

Визитата бе част от работно посещение на албанските колеги в различни структури на МВР. Заместник-министър Венцислав Катинов ръководи българската делегация, а гости на Академията бяха зам.-министърът на вътрешните работи на Албания г-н Юлиан Ходай, директорът на Академията за сигурност г-н Билбил Мема и ръководителят на Изследователския център на Академията г-н Джавид Шаля.

14 окт 2021