МВР

Академия на МВР

 

Календар

170 фиданки бяха засадени на територията на Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик при Академията на МВР

В рамките на три дни близо 170 фиданки бяха засадени на територията на Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик при Академията на МВР. Инициативата е на ръководството на центъра в Пазарджик и се реализира с помощта на Академията на МВР, Държавните горски стопанства Белово, Ракитово и Алабак. Дните не са избрани случайно, тъй като в момента тече традиционната Седмица на гората – 05-11 април. В засаждането се включиха преподаватели и служители от ЦСПП, подпомогнати от представители на горското стопанство в Белово в лицето на г-жа Мария Спасова – заместник-директор на стопанството и няколко лесничеи.

Полицейският център в Пазарджик е разположен на обща площ от близо 96 декара, като освен административни и учебни сгради има немалко площ, заета от паркове и градини. Именно там бяха засадени общо 170 фиданки от различни дървесни видове. Горските работници поеха ангажимент да консултират служителите относно продължителната грижа за крехките насаждения, като в крайна сметка желанието на всички е те успешно да се развият и така да обновят зелените площи в района.

След приключване на кампанията директорът на ЦСПП-Пазарджик комисар Станимир Калоферов благодари на ръководството на Академията на МВР, горските стопанства, предоставили фиданките, и на служителите на полицейската школа за ентусиазма при реализиране на чудесната инициатива.   

 

Пресцентър ОДМВР-Пазарджик    

07 апр 2021

Стартира изпълнението на дейностите по проект „Повишаване на капацитета на полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително в ромски общности и недопускане превишаване на правомощията на полицейските служители“

Стартира изпълнението на дейностите по проект „Повишаване на капацитета на полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително в ромски общности и недопускане превишаване на правомощията на полицейските служители“, финансиран в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

На 05 март 2021 г. се проведоха 4 /четири/ онлайн срещи с фокус групи в изпълнение на Дейност 1 „Оценка на нуждите“. Целта на срещите бе да се идентифицират проблемите, които засягат отношенията между ромите и полицията на национално ниво. Експерти от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Офиса за демократични институции и човешки права (ОДИЧР) се срещнаха с фокус групи от:

-                полицейски служители, които пряко работят с ромско население;

-                висши полицейски служители, които контролират работата на полицейските служители, работещи с ромско население;

-                представители на ромската общност - жени и мъже;

-                представители на ромското гражданско общество;

Дейността е част от Компонент 1 „Полицейската дейност в ромската общност, базирана на правата на човека“. Проектът се изпълнява, съгласно утвърдения план и ще приключи до месец октомври 2023 година.

16 мар 2021

Връчване на традиционните награди на най-добрите за 2020 г. висши учебни заведения в България

 

На 25.02.2021 г. се проведе организираната от вестник „24 часа“ онлайн дискусия за промяна във висшето образование и връчването на традиционните награди на най-добрите за 2020 г. висши учебни заведения в България. На дискусията присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, Николай Вълканов - зам.-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Георги Стойчев - ръководител на консорциума, който изготвя рейтинга на висшите училища в България, ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ и председател на Съвета на ректорите - проф. д-р Анастас Герджиков, както и ректорите на водещи университети в страната.

Една от темите на „24 часа“ е висшето образование да създава специалисти за бизнеса. В Стратегията за висшето образование за 2021-2030 г. са залегнали необходими и неизбежни мерки за развитие и преструктуриране, като най-важен фактор за развитие са преподавателите. „Бъдещето е мрежа от висши училища, които работят заедно и създават наука. Това е свързано с добро взаимодействие между бизнеса и образованието“ - каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Професиите на бъдещето ще изискват от висшето образование да дава знания в техническите програми и да има хуманитарни умения. Заложените промени стимулират по-голяма свързаност, консолидация и обединяване на ресурси. Обвързването на приема с пазара на труда е една от основните цели.

Според Николай Вълканов - зам.-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, бизнесът трябва да получи добре обучени кадри, затова са нужни решителни крачки към промяна във висшето образование.

Заложените промени стимулират по-голяма свързаност, консолидация и обединяване на ресурси. Всички ректори, участвали в дискусията, са на мнение да има доброволно обединяване на университетите, без да се губи тяхната самостоятелност, да си партнират в изследователски програми и проекти.

Георги Стойчев - ръководител на консорциума за рейтинга на висшите училища, сподели с участниците, че в последните години се наблюдава свиване на висшето образование като брой студенти и завършили, но се подобрява качеството и реализацията в бизнеса, разпределят се по-добре на пазара на труда.

След дискусията се проведе награждаването на най-добре класираните университети в страната според Рейтинговата система за 2020 година. За пореден път Академията на Министерството на вътрешните работи е на Първо място в професионално направление „Национална сигурност“. Ректорът на АМВР доц. д-р Иван Видолов изказа благодарност  и каза, че Рейтинговата система е един от стимулите да се полагат усилия за усъвършенстване на обучението и е щастлив, че и тази година сме на Първо място.


25 фев 2021

На вниманието на кандидатите за курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР

   

     Уважаеми кандидати, 

      Проекът на Наредба за приемане на курсанти, студенти и докторанти в АМВР е публикуван на Интернет страницата на МВР (www.mvr.bg) за провеждане на обществени консултации съгласно чл. 26 от ЗАН. Процедурата приключва на 27.02.2021 г. Очакваме в началото на м. март Наредбата да бъде приета, след което обнародвана в Държавен вестник.
      Веднага след обнародването на Наредбата ще я публикуваме на нашата страница (
виж тук).

      Приемът на документи за кандидатстване ще започне по-късно през м. март, като датите ще бъдат обявени своевременно на страницата на Академията.

      Пожелаваме Ви успех!

      За информация и въпроси, свързани с приема в Академията на МВР:
      тел.: 
02/ 98 29 238, 02/ 98 29 314, 02/ 98 29 236, 02/ 98 29 212

     

18 фев 2021

Старши комисар доц. д-р Иван Видолов е новият ректор на Академията на МВР

Заместник-министърът на вътрешните работи г-н Милко Бернер представи новия ректор на Академията на МВР старши комисар доц. д-р Иван Видолов – до този момент декан на факултет „Полиция“. В приветственото си слово г-н Бернер пожела на ст. комисар Видолов да продължи да следва примера на всички ректори преди него и да утвърждава доброто име на Академията. „Не се съмнявам в способностите на новия ректор – той се е доказал като професионалист, израсъл е до голяма степен като човек именно в тази среда, в академична атмосфера“. Зам.-министърът изрази убеденост, че новото ръководство ще продължи да развива и доизгражда постигнатото в Академията на МВР, използвайки възможностите на съвремието. Необходимо е да се полагат грижи за израстването на преподавателите, защото обучаемите ще са адекватни и успешни като служители на МВР, само ако преподавателският състав се развива. С увереност, че АМВР ще укрепва и отстоява лидерската си позиция в образованието в страната ни, г-н Бернер пожела успех на ректора и целия екип на университета.

Старши комисар доц. д-р Иван Видолов благодари за оказаното му доверие и заяви, че приема поста с отговорност, но и с оптимизъм: „Вярвам в науката и образованието, в това, че добрата подготовка на полицейските служители е единственият път те да изпълняват по най-добрия начин своите задължения“. Той отчете, че е направено много, за да се утвърди АМВР като водеща образователна институция, но също е убеден, че не може да се осланяме само на постигнатото. „Динамиката в обществените отношения, предизвикателствата изискват да сме гъвкави, да прилагаме творчески подход, да използваме традициите, така че да направим необходимата основа, от която да изградим бъдещите поколения полицаи и пожарникари.“ Само по този начин Академията ще отговори на потребностите на средата и обществото и ще изпълни своята мисия. При изпълнение на своя ръководен ангажимент новият ректор ще разчита на колегите си, на които има огромно доверие, на своя опит и на принципите, които изповядва – труд, законност, постоянство и дисциплина. Всичко това ще допринесе за доброто качество на обучението и положителния имидж на АМВР.

Старши комисар доц. д-р Иван Видолов наследява ректорското място от проф. дн Любомир Тимчев, който сдаде поста след навършване на пределна възраст за работа в МВР. В своето изказване професорът благодари на всички, с които е работил, и са допринесли за постигане на отличните резултати на Академията – ръководството на министерството, преподавателите, служителите от администрацията. „За мен беше огромна чест“ – с тези думи бившият ректор се сбогува със своите колеги. За своята дългогодишна служба и заслуги проф. дн Тимчев бе награден от министър Христо Терзийски с „Почетен знак на МВР“ - II степен. В словото си заместник-министър Бернер говори с уважение за дейността на вече бившия ректор като преподавател и ръководител на университета, отчете приноса и усилията, които е положил за етичното и професионално израстване на курсантите.

Гост на тържеството бе и директорът на дирекция „Вътрешна сигурност“ – старши комисар Стефчо Банков, д-р. Той поздрави проф. дн Л. Тимчев за неговия юбилей и изказа благодарност за създадените отлични взаимоотношения и ползотворното сътрудничество между двете структури. „Ние съумяхме да изградим взаимно доверие, да затвърдим позициите на МВР чрез курсантите, чрез етичното им и морално поведение“. Старши комисар Банков отбеляза заслугите на проф. Тимчев като му връчи поздравителен адрес, плакет на дирекцията и почетна значка.

На тържеството присъстваха още заместник главният секретар на МВР главен комисар Стоян Темелакиев, преподаватели и служители от Академията на МВР.

15 фев 2021

Покана за Общо събрание на Спортен клуб „Файер академи” - София

В изпълнение решение на Управителния съвет се свиква Общо събрание на Спортен клуб „Файер академи” - София, което ще се проведе на 18.03.2021 г. от 14:30 часа в киносалона на Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” при Академията на МВР - седалище на управлението на сдружението - на адрес: гр. София, район „Илинден”, ул. „Пиротска” № 171 при следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

- Отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2020 г.;
- Приемане отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението за 2020 г.;
- Представяне на годишен финансов отчет за 2020 година и проект на бюджет за 2021 година;
- Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. и на Бюджет за 2021 г.;
- Приемане на решение за освобождаване от отговорност на настоящия Управителен съвет;
- Обсъждане и приемане на промени в Устава на Сдружението;
- Разни.

 

Регистрацията на членовете за Общото събрание на Сдружението ще започне в 14:10 часа. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същия ден в 15:30 часа на същото място и при същия дневен ред.

11 фев 2021

Преподаватели от Академията на МВР получиха отличия на Съюза на българските командоси

Председателят на Международна академия „Командос“ (МАК) и на Съюза на българските командоси (СБК) генерал-полковник, академик, проф. Юлий Абаджиев, дизк., дхк, бе домакин на среща, в която участваха председателят на БФКТ, вицепрезидент на WTKF, президент на Kung Fu To’a Academy ГМ д-р Теймур Джафари, полк. от СБК, ректорът на Академията на МВР проф. дн Любомир Тимчев, старши преподавател Марио Илиев от катедра СПТ към АМВР, вицепрезидентът на секция „България“ на Международната полицейска асоциация комисар Пламен Марков и членове на споменатите организации. Събитието се състоя на 21 януари в учебно-тренировъчния комплекс на МАК.

Участниците в събитието са обединени не само от дългогодишното практикуване и отдадеността на бойните спортове и изкуства, те са сплотени и от общите ценности, които изповядват, от дълбоко вкорененото у всеки от тях родолюбие и национална гордост. Връзките помежду им са скрепени и от възпитателната дейност, която провеждат. Макар и различни по своята същност, организациите изпълняват сходни задачи – паралелно с физическото каляване и издръжливост, те влияят на духовното израстване и патриотичната закалка на младите хора, с които работят.

Домакинът връчи на проф. дн Любомир Тимчев Почетна членска карта на СБК, с което допълни призовете, дадени му от командосите. Преди време професорът бе удостоен с Почетен орден „Белия кръст“ и „Почетен черен колан“ на ТО`А Кунг Фу Академия. Ст. преподавател Марио Илиев бе награден с Юбилейна „ЗЛАТНА“ почетна значка „15 години СБК“ и му бе присъдено звание „Полковник“ от СБК.

Тези отличия са признание както за личните постижения на нашите преподаватели, така и за постоянството и грижата, които полагат за повишаване на физическата култура и бойната подготовка на курсантите, за приноса им за разпространението на бойните изкуства сред обучаемите и служителите на МВР.

Преподавателите от АМВР отговориха на генерал-полковник Юлий Абаджиев и ГМ д-р Теймур Джафари с поздравителни адреси, в които им благодариха за професионализма, активността и успешните дейности, с които подпомагат развитието на спортовете и специализираната бойна подготовка в нашия университет.

Комисар Пламен Марков също бе удостоен с Юбилейна „ЗЛАТНА“ почетна значка „15 години СБК“.

Представителите на академиите изразиха удовлетвореността си от изградените близки ползотворни контакти и проведените множество значими съвместни дейности. Връчените отличия бяха знак на благодарност за постигнатите успехи и израз на дълбоко и взаимно уважение.

21 яну 2021

ПОКАНА ЗА СТУДЕНТСКИ СТАЖОВЕ

Уважаеми колеги,

Върховният комисариат за бежанците на ООН има удоволствието да се обърне към вас с едно интересно предложение.

Партньорите ни от Мулти Култи колектив с наша подкрепа и тази на Български съвет за бежанци и мигранти спечелиха проект по програма „Кризата като възможност“ на Столична община, който позволява десет студенти да направят стаж в пет неправителствени организации, които работят на терен с бежанци.

Организациите – едни от най-опитните и активни в нашата общност – предоставят правна помощ и социалнa и интеграционна покрепа. Става дума за:

-       Център за правна помощ „Глас в България“ и Фондация за достъп до права ФАР (правна помощ)

-       Каритас София, БЧК и Съвет на жените бежанки в България (cоциални и интеграционни услуги)

Всички те са изключително мотивирани да организират стажовете по един сериозен и полезен за двете страни начин.

За целта, искаме да ви помолим да разпространите поканата за кандидатстване сред ваши мрежи и студенти. Подробно описание на условията можете да видите тук. Именно в този линк е Гугъл формата за кандидатстване, която заинтересованите студенти трябва да попълнят. Приложена е и брошура. Срокът за кандидатстване е 7 февруари.

На 25 януари от 17:30 ч. ще направим и кратка инфо сесия за студенти, които имат интерес да се включат в програмата. Сесията ще е достъпна на този линк.

Както ще видите, стажът ще се проведе между 1 март и 30 април, като преди това нашият екип, заедно с д-р Ваня Иванова – координатор на проекта, и Бистра Иванова – председател на Мулти Култи, ще направим двудневно обучение на избраните кандидати. След приключването на стажа студентите ще трябва да напишат статия за академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“, за да опишат наученото (затова сред критериите за избор на стажанти има и умение за писане). Осигурена е и малка финансова подкрепа: по 200 лв. на месец за всеки стажант.

Ще се радваме много, ако инициативата стигне до повече студенти! Всички НПО потвърдиха и че ще издадат документ за стаж, така че ако е възможно административно, тези стажове биха могли да бъдат и част от задължителните практики.

На линия сме за всякакви въпроси! Не се колебайте да ни пишете.

С пожелания за прекрасна седмица,

Ива и колегите от ВКБО

Senior Protection Assistant – Integration

UNHCR Representation in Bulgaria

Office: +359 2 980 24 53 I Office: +359 2 980 24 54 I Mobile: +359 878 435 883

2 Pozitano Sqr., Sofia 1000, Bulgaria

www.unhcr.bg

www.facebook.com/UNHCRBulgaria

 

UNHCR, the UN Refugee Agency: 70 years protecting people forced to flee.

 

21 яну 2021

Календар

170 фиданки бяха засадени на територията на Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик при Академията на МВР

В рамките на три дни близо 170 фиданки бяха засадени на територията на Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик при Академията на МВР. Инициативата е на ръководството на центъра в Пазарджик и се реализира с помощта на Академията на МВР, Държавните горски стопанства Белово, Ракитово и Алабак. Дните не са избрани случайно, тъй като в момента тече традиционната Седмица на гората – 05-11 април. В засаждането се включиха преподаватели и служители от ЦСПП, подпомогнати от представители на горското стопанство в Белово в лицето на г-жа Мария Спасова – заместник-директор на стопанството и няколко лесничеи.

Полицейският център в Пазарджик е разположен на обща площ от близо 96 декара, като освен административни и учебни сгради има немалко площ, заета от паркове и градини. Именно там бяха засадени общо 170 фиданки от различни дървесни видове. Горските работници поеха ангажимент да консултират служителите относно продължителната грижа за крехките насаждения, като в крайна сметка желанието на всички е те успешно да се развият и така да обновят зелените площи в района.

След приключване на кампанията директорът на ЦСПП-Пазарджик комисар Станимир Калоферов благодари на ръководството на Академията на МВР, горските стопанства, предоставили фиданките, и на служителите на полицейската школа за ентусиазма при реализиране на чудесната инициатива.   

 

Пресцентър ОДМВР-Пазарджик    

07 апр 2021

Стартира изпълнението на дейностите по проект „Повишаване на капацитета на полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително в ромски общности и недопускане превишаване на правомощията на полицейските служители“

Стартира изпълнението на дейностите по проект „Повишаване на капацитета на полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително в ромски общности и недопускане превишаване на правомощията на полицейските служители“, финансиран в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

На 05 март 2021 г. се проведоха 4 /четири/ онлайн срещи с фокус групи в изпълнение на Дейност 1 „Оценка на нуждите“. Целта на срещите бе да се идентифицират проблемите, които засягат отношенията между ромите и полицията на национално ниво. Експерти от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Офиса за демократични институции и човешки права (ОДИЧР) се срещнаха с фокус групи от:

-                полицейски служители, които пряко работят с ромско население;

-                висши полицейски служители, които контролират работата на полицейските служители, работещи с ромско население;

-                представители на ромската общност - жени и мъже;

-                представители на ромското гражданско общество;

Дейността е част от Компонент 1 „Полицейската дейност в ромската общност, базирана на правата на човека“. Проектът се изпълнява, съгласно утвърдения план и ще приключи до месец октомври 2023 година.

16 мар 2021

Връчване на традиционните награди на най-добрите за 2020 г. висши учебни заведения в България

 

На 25.02.2021 г. се проведе организираната от вестник „24 часа“ онлайн дискусия за промяна във висшето образование и връчването на традиционните награди на най-добрите за 2020 г. висши учебни заведения в България. На дискусията присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, Николай Вълканов - зам.-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Георги Стойчев - ръководител на консорциума, който изготвя рейтинга на висшите училища в България, ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ и председател на Съвета на ректорите - проф. д-р Анастас Герджиков, както и ректорите на водещи университети в страната.

Една от темите на „24 часа“ е висшето образование да създава специалисти за бизнеса. В Стратегията за висшето образование за 2021-2030 г. са залегнали необходими и неизбежни мерки за развитие и преструктуриране, като най-важен фактор за развитие са преподавателите. „Бъдещето е мрежа от висши училища, които работят заедно и създават наука. Това е свързано с добро взаимодействие между бизнеса и образованието“ - каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Професиите на бъдещето ще изискват от висшето образование да дава знания в техническите програми и да има хуманитарни умения. Заложените промени стимулират по-голяма свързаност, консолидация и обединяване на ресурси. Обвързването на приема с пазара на труда е една от основните цели.

Според Николай Вълканов - зам.-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, бизнесът трябва да получи добре обучени кадри, затова са нужни решителни крачки към промяна във висшето образование.

Заложените промени стимулират по-голяма свързаност, консолидация и обединяване на ресурси. Всички ректори, участвали в дискусията, са на мнение да има доброволно обединяване на университетите, без да се губи тяхната самостоятелност, да си партнират в изследователски програми и проекти.

Георги Стойчев - ръководител на консорциума за рейтинга на висшите училища, сподели с участниците, че в последните години се наблюдава свиване на висшето образование като брой студенти и завършили, но се подобрява качеството и реализацията в бизнеса, разпределят се по-добре на пазара на труда.

След дискусията се проведе награждаването на най-добре класираните университети в страната според Рейтинговата система за 2020 година. За пореден път Академията на Министерството на вътрешните работи е на Първо място в професионално направление „Национална сигурност“. Ректорът на АМВР доц. д-р Иван Видолов изказа благодарност  и каза, че Рейтинговата система е един от стимулите да се полагат усилия за усъвършенстване на обучението и е щастлив, че и тази година сме на Първо място.


25 фев 2021

На вниманието на кандидатите за курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР

   

     Уважаеми кандидати, 

      Проекът на Наредба за приемане на курсанти, студенти и докторанти в АМВР е публикуван на Интернет страницата на МВР (www.mvr.bg) за провеждане на обществени консултации съгласно чл. 26 от ЗАН. Процедурата приключва на 27.02.2021 г. Очакваме в началото на м. март Наредбата да бъде приета, след което обнародвана в Държавен вестник.
      Веднага след обнародването на Наредбата ще я публикуваме на нашата страница (
виж тук).

      Приемът на документи за кандидатстване ще започне по-късно през м. март, като датите ще бъдат обявени своевременно на страницата на Академията.

      Пожелаваме Ви успех!

      За информация и въпроси, свързани с приема в Академията на МВР:
      тел.: 
02/ 98 29 238, 02/ 98 29 314, 02/ 98 29 236, 02/ 98 29 212

     

18 фев 2021

Старши комисар доц. д-р Иван Видолов е новият ректор на Академията на МВР

Заместник-министърът на вътрешните работи г-н Милко Бернер представи новия ректор на Академията на МВР старши комисар доц. д-р Иван Видолов – до този момент декан на факултет „Полиция“. В приветственото си слово г-н Бернер пожела на ст. комисар Видолов да продължи да следва примера на всички ректори преди него и да утвърждава доброто име на Академията. „Не се съмнявам в способностите на новия ректор – той се е доказал като професионалист, израсъл е до голяма степен като човек именно в тази среда, в академична атмосфера“. Зам.-министърът изрази убеденост, че новото ръководство ще продължи да развива и доизгражда постигнатото в Академията на МВР, използвайки възможностите на съвремието. Необходимо е да се полагат грижи за израстването на преподавателите, защото обучаемите ще са адекватни и успешни като служители на МВР, само ако преподавателският състав се развива. С увереност, че АМВР ще укрепва и отстоява лидерската си позиция в образованието в страната ни, г-н Бернер пожела успех на ректора и целия екип на университета.

Старши комисар доц. д-р Иван Видолов благодари за оказаното му доверие и заяви, че приема поста с отговорност, но и с оптимизъм: „Вярвам в науката и образованието, в това, че добрата подготовка на полицейските служители е единственият път те да изпълняват по най-добрия начин своите задължения“. Той отчете, че е направено много, за да се утвърди АМВР като водеща образователна институция, но също е убеден, че не може да се осланяме само на постигнатото. „Динамиката в обществените отношения, предизвикателствата изискват да сме гъвкави, да прилагаме творчески подход, да използваме традициите, така че да направим необходимата основа, от която да изградим бъдещите поколения полицаи и пожарникари.“ Само по този начин Академията ще отговори на потребностите на средата и обществото и ще изпълни своята мисия. При изпълнение на своя ръководен ангажимент новият ректор ще разчита на колегите си, на които има огромно доверие, на своя опит и на принципите, които изповядва – труд, законност, постоянство и дисциплина. Всичко това ще допринесе за доброто качество на обучението и положителния имидж на АМВР.

Старши комисар доц. д-р Иван Видолов наследява ректорското място от проф. дн Любомир Тимчев, който сдаде поста след навършване на пределна възраст за работа в МВР. В своето изказване професорът благодари на всички, с които е работил, и са допринесли за постигане на отличните резултати на Академията – ръководството на министерството, преподавателите, служителите от администрацията. „За мен беше огромна чест“ – с тези думи бившият ректор се сбогува със своите колеги. За своята дългогодишна служба и заслуги проф. дн Тимчев бе награден от министър Христо Терзийски с „Почетен знак на МВР“ - II степен. В словото си заместник-министър Бернер говори с уважение за дейността на вече бившия ректор като преподавател и ръководител на университета, отчете приноса и усилията, които е положил за етичното и професионално израстване на курсантите.

Гост на тържеството бе и директорът на дирекция „Вътрешна сигурност“ – старши комисар Стефчо Банков, д-р. Той поздрави проф. дн Л. Тимчев за неговия юбилей и изказа благодарност за създадените отлични взаимоотношения и ползотворното сътрудничество между двете структури. „Ние съумяхме да изградим взаимно доверие, да затвърдим позициите на МВР чрез курсантите, чрез етичното им и морално поведение“. Старши комисар Банков отбеляза заслугите на проф. Тимчев като му връчи поздравителен адрес, плакет на дирекцията и почетна значка.

На тържеството присъстваха още заместник главният секретар на МВР главен комисар Стоян Темелакиев, преподаватели и служители от Академията на МВР.

15 фев 2021

Покана за Общо събрание на Спортен клуб „Файер академи” - София

В изпълнение решение на Управителния съвет се свиква Общо събрание на Спортен клуб „Файер академи” - София, което ще се проведе на 18.03.2021 г. от 14:30 часа в киносалона на Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” при Академията на МВР - седалище на управлението на сдружението - на адрес: гр. София, район „Илинден”, ул. „Пиротска” № 171 при следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

- Отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2020 г.;
- Приемане отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението за 2020 г.;
- Представяне на годишен финансов отчет за 2020 година и проект на бюджет за 2021 година;
- Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. и на Бюджет за 2021 г.;
- Приемане на решение за освобождаване от отговорност на настоящия Управителен съвет;
- Обсъждане и приемане на промени в Устава на Сдружението;
- Разни.

 

Регистрацията на членовете за Общото събрание на Сдружението ще започне в 14:10 часа. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същия ден в 15:30 часа на същото място и при същия дневен ред.

11 фев 2021

Преподаватели от Академията на МВР получиха отличия на Съюза на българските командоси

Председателят на Международна академия „Командос“ (МАК) и на Съюза на българските командоси (СБК) генерал-полковник, академик, проф. Юлий Абаджиев, дизк., дхк, бе домакин на среща, в която участваха председателят на БФКТ, вицепрезидент на WTKF, президент на Kung Fu To’a Academy ГМ д-р Теймур Джафари, полк. от СБК, ректорът на Академията на МВР проф. дн Любомир Тимчев, старши преподавател Марио Илиев от катедра СПТ към АМВР, вицепрезидентът на секция „България“ на Международната полицейска асоциация комисар Пламен Марков и членове на споменатите организации. Събитието се състоя на 21 януари в учебно-тренировъчния комплекс на МАК.

Участниците в събитието са обединени не само от дългогодишното практикуване и отдадеността на бойните спортове и изкуства, те са сплотени и от общите ценности, които изповядват, от дълбоко вкорененото у всеки от тях родолюбие и национална гордост. Връзките помежду им са скрепени и от възпитателната дейност, която провеждат. Макар и различни по своята същност, организациите изпълняват сходни задачи – паралелно с физическото каляване и издръжливост, те влияят на духовното израстване и патриотичната закалка на младите хора, с които работят.

Домакинът връчи на проф. дн Любомир Тимчев Почетна членска карта на СБК, с което допълни призовете, дадени му от командосите. Преди време професорът бе удостоен с Почетен орден „Белия кръст“ и „Почетен черен колан“ на ТО`А Кунг Фу Академия. Ст. преподавател Марио Илиев бе награден с Юбилейна „ЗЛАТНА“ почетна значка „15 години СБК“ и му бе присъдено звание „Полковник“ от СБК.

Тези отличия са признание както за личните постижения на нашите преподаватели, така и за постоянството и грижата, които полагат за повишаване на физическата култура и бойната подготовка на курсантите, за приноса им за разпространението на бойните изкуства сред обучаемите и служителите на МВР.

Преподавателите от АМВР отговориха на генерал-полковник Юлий Абаджиев и ГМ д-р Теймур Джафари с поздравителни адреси, в които им благодариха за професионализма, активността и успешните дейности, с които подпомагат развитието на спортовете и специализираната бойна подготовка в нашия университет.

Комисар Пламен Марков също бе удостоен с Юбилейна „ЗЛАТНА“ почетна значка „15 години СБК“.

Представителите на академиите изразиха удовлетвореността си от изградените близки ползотворни контакти и проведените множество значими съвместни дейности. Връчените отличия бяха знак на благодарност за постигнатите успехи и израз на дълбоко и взаимно уважение.

21 яну 2021

ПОКАНА ЗА СТУДЕНТСКИ СТАЖОВЕ

Уважаеми колеги,

Върховният комисариат за бежанците на ООН има удоволствието да се обърне към вас с едно интересно предложение.

Партньорите ни от Мулти Култи колектив с наша подкрепа и тази на Български съвет за бежанци и мигранти спечелиха проект по програма „Кризата като възможност“ на Столична община, който позволява десет студенти да направят стаж в пет неправителствени организации, които работят на терен с бежанци.

Организациите – едни от най-опитните и активни в нашата общност – предоставят правна помощ и социалнa и интеграционна покрепа. Става дума за:

-       Център за правна помощ „Глас в България“ и Фондация за достъп до права ФАР (правна помощ)

-       Каритас София, БЧК и Съвет на жените бежанки в България (cоциални и интеграционни услуги)

Всички те са изключително мотивирани да организират стажовете по един сериозен и полезен за двете страни начин.

За целта, искаме да ви помолим да разпространите поканата за кандидатстване сред ваши мрежи и студенти. Подробно описание на условията можете да видите тук. Именно в този линк е Гугъл формата за кандидатстване, която заинтересованите студенти трябва да попълнят. Приложена е и брошура. Срокът за кандидатстване е 7 февруари.

На 25 януари от 17:30 ч. ще направим и кратка инфо сесия за студенти, които имат интерес да се включат в програмата. Сесията ще е достъпна на този линк.

Както ще видите, стажът ще се проведе между 1 март и 30 април, като преди това нашият екип, заедно с д-р Ваня Иванова – координатор на проекта, и Бистра Иванова – председател на Мулти Култи, ще направим двудневно обучение на избраните кандидати. След приключването на стажа студентите ще трябва да напишат статия за академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“, за да опишат наученото (затова сред критериите за избор на стажанти има и умение за писане). Осигурена е и малка финансова подкрепа: по 200 лв. на месец за всеки стажант.

Ще се радваме много, ако инициативата стигне до повече студенти! Всички НПО потвърдиха и че ще издадат документ за стаж, така че ако е възможно административно, тези стажове биха могли да бъдат и част от задължителните практики.

На линия сме за всякакви въпроси! Не се колебайте да ни пишете.

С пожелания за прекрасна седмица,

Ива и колегите от ВКБО

Senior Protection Assistant – Integration

UNHCR Representation in Bulgaria

Office: +359 2 980 24 53 I Office: +359 2 980 24 54 I Mobile: +359 878 435 883

2 Pozitano Sqr., Sofia 1000, Bulgaria

www.unhcr.bg

www.facebook.com/UNHCRBulgaria

 

UNHCR, the UN Refugee Agency: 70 years protecting people forced to flee.

 

21 яну 2021