МВР

Академия на МВР

 

Адрес на Академията на МВР: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 1

Звена за административно обслужване:

Деловодство – ет. 5, стая 519а

Канцелария – ет. 4, стая 412

Работно време на звената за административно обслужване - от понеделник до петък – от 8,00 ч. до 12,00 ч. и от 12,30 ч. до 16,30 ч.

 

Банкова сметка на Академия на МВР:

IBAN: BG72UBBS80023106073404

BIC: UBBSBGSF

Вътрешни правила за административното обслужване в Академията на МВР

Протокол устно заявяване