МВР

Академия на МВР

 

Елитен

Елитния спорт на ЦБПС е елемент от националната спортна система свързана с престижа на държавата и МВР в национален и международен мащаб. Спортовете които се развиват, имат професионална насоченост към спецификата на ведомството, като:
- биатлон
- бокс
- борба
- лека атлетика
- плуване
- спортна стрелба

Служителите – спортисти са национални състезатели по съответния вид спорт, а специализирания учебно-тренировъчен и състезателен процес се извършва с партньорството на националните федерации.