МВР

Академия на МВР

 

Ведомствен

СПОРТОВЕ С ПРОФЕСИОНАЛНА НАСОЧЕНОСТ

Спортове, създадени за МВР практикувани само от служители. Дисциплините са със специализиран характер и симулират ситуации максимално близки до реалните. Целта е постигане на високо ниво на тренираност и запазването му през целия трудов път. Участието в състезания е преглед на моментното състояние.
Тези спортове са:
- Водачи на полицейски кучета
- Пожароприложен спорт
- Полицейска лична защита
- Стрелба с боен пистолет

СПОРТОВЕ С ПРИЛОЖНО ЗНАЧЕНИЕ

Спортове, изграждащи знания, умения и способности необходими за запазване живота и здравето на гражданите и самите служители, както и опазване на държавната, общинска и частна собственост.
Тези спортове са:
- Автомобилизъм
- Алпийски ски и биатлон
- Алпинизъм
- Водно спасяване
- Гребане
- Карате
- Конен спорт
- Ориентиране
- Мотоциклетизъм
- Плуване
- Таекуондо

СПОРТОВЕ С ОБЩО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Дейности с присъщия за масовия спорт функционално-здравен ефект. Цели се всестранно въздействие върху организма и развитие на физическите качества. Формиране на умения за колективно взаимодействие при реализиране на поставени конкретни задачи.
Тези спортове са:
- Баскетбол
- Волейбол
- Крос
- Тенис на корт
- Тенис на маса
- Туризъм
- Футбол