МВР

Академия на МВР

 

Сектор „Физическа подготовка, ведомствен и елитен спорт”

• Извършва проучване и анализ на спортната практика в национален и международен мащаб и изготвя програми за развитието на спорта  в МВР;

• Съвместно със Спортната асоциация на МВР изготвя годишния спортен календар за участие във вътрешни и международни спортни прояви по календара на националните и международни спортни федерации;

• Извършва селекция и подбор по критерии и спортни резултати на кандидати за работа в МВР с висока степен на спортна подготовка;

• Подпомага сектор “Приложна подготовка” и СА – МВР за участие на служители на МВР в национални първенства и международни полицейски прояви;

• Съвместно със СА – МВР, СК “Левски” и българските спортни федерации осъществява подготовка и участие на спортисти, служители на МВР в държавни първенства, олимпийски игри, световни и европейски първенства и купи;

• Извършва анализ и оценка на резултатите от проведената спортно-състезателна дейност в МВР;

• Осъществява оперативно взаимодействие с Министерство на младежта и спорта, БОК, българските спортни федерации и други спортни организации.

• Планира, организира и координира дейността на спортните клубове при дирекциите;