МВР

Академия на МВР

 

Ръководство на факултет "Полиция"


ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТ "ПОЛИЦИЯ"

 

Комисар доц. д-р Стоян Георгиев Стоянов

С. Стоянов


Роден на 18.07.1969 г. в гр. Девин

Образование:

1996 г. – ВИПОНД - МВР (сега Академия на МВР) – ОКС „магистър“ по специалността „Охрана на обществения ред и борба с престъпността“ и гражданска специалност „Право“

2013 г.  – ОНС „доктор“ – Академия на МВР - научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство” от професионално направление: 9.1. Национална сигурност


Професионален стаж:


1996 г. – 1999 г. - Разузнавач I - II  ст. в сектор „Криминална полиция“ към СДВР и ДНСБОП;

1999 г. - 2001 г. - инспектор в РЗБОП при РДВР – Плевен и ДНСБОП;

2003 г. - асистент в катедра 05, факултет „Полиция“ при АМВР;

2005 г. - старши асистент в катедра 05, факултет „Полиция“ при АМВР;

2006 г. - старши асистент в катедра „Теория на оперативноиздирвателна дейност“, факултет „Полиция“ при АМВР;

2009 г. - старши асистент в катедра „Оперативноиздирвателна дейност и международно полицейско сътрудничество“, факултет „Полиция“ при АМВР;

2010 г. - старши асистент в катедра „Оперативноиздирвателна дейност“, факултет „Полиция“ при АМВР;

2011 г. - главен асистент в катедра „Оперативноиздирвателна дейност“, факултет „Полиция“ при АМВР;

2017 г. - доцент в катедра „Оперативноиздирвателна дейност“, факултет „Полиция“ при АМВР;

2020 г. - доцент в катедра „Противодействие на тежката и транснационалната организирана престъпност“, факултет „Полиция“ при АМВР;

м. 10.2021 г. – ВПД декан на факултет „Полиция“

 
Научни публикации

 Монографии:

  • „Дейност на специализираните държавни органи в България със секретните сътрудници“, С., Албатрос, 2016, 2018;
  • „Оперативно-издирвателните мероприятия на полицията за противодействие на престъпността“, С., Валдес – ВВ – ГВ, 2019.

 

 

 

ЗАМЕСТНИК-ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТ "ПОЛИЦИЯ"
 

Комисар доц. д-р Иван Стоянов Лолев

И. Лолев


Роден на 01.06.1963 г.


Образование:

1981 - 1985 г. – Висше народно военно училище „Васил Левски“, Велико Търново - ОКС „бакалавър“ -  „Военно дело“ и ОКС „магистър” – „Педагог”;

1990 - 1993 г.  – СУ „Климент Охридски“ -  ОКС „магистър” - „Социология”,

2014 г. - ОНС „доктор“ – Академия на МВР - научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство” от професионално направление 9.1. Национална сигурност


Професионален стаж:


1985 г. - 1990 г. – офицер, зам.-командир на самостоятелна свързочна рота в танкова бригада, зам.-командир на свързочен батальон в свърз. полк;

1993 г. – 1994 г. - офицер в щаба на  24-а танкова бригада, гр. Айтос;

1994 г. – 1997 г. - разузнавач в НСС, Началник на смяна на ГКПП М. Търново;

1997 г. – 2005 г. - началник на смяна, заместник-началник на ГКПП - НСГП-МВР, ГКПП-Малко Търново;

2005 г. – 2009 г. - началник на ГКПП Лесово - ГДГП-МВР, ГКПП Лесово при ГПУ и РГС-Елхово;

2009 г. – 2014 г. – гл. инспектор, началник на сектор „Гранична контролно-пропускателна дейност“ - ГДГП-МВР, РДГП Драгоман;

2014 г. – 2016 г. - асистент в катедра „Опазване на обществения ред“, при факултет „Полиция” на АМВР;

2016 г. – 2018 г. – гл. асистент в катедра „Сигурност и граничен контрол“, факултет „Полиция” на АМВР;

2018 г. – 2020 г. - доцент в катедра „Сигурност и граничен контрол“ към факултет „Полиция” при АМВР;

2019 г. – 2021 г. – за ръководител и ръководител на катедра „Сигурност и граничен контрол“ към факултет „Полиция” при АМВР;

м. 10.2021 г. – ВПД зам.-декан на факултет „Полиция“ при АМВР.

 

Научни публикации

 Монографии:

Управление на европейските граници. С.: Парадигма, 2018, IBAN 978-954- 326-347-9;

Гранична контролно-пропускателна дейност в Република България. С.: АМВР, 2020,  IBAN 978-954-348-192-7;

Border Control Activities in the Republic of Bulgaria

Гранични проверки в ЕС и Шенген – теоретичноправен модел. С.: АМВР, 2020, IBAN 978-954-348-195-8;