МВР

Академия на МВР

 

СК „Левски”

Традиционен и дългогодишен партньор на ЦБПС в областта на спортното майсторство е Спортен клуб „Левски”, което в днешно време се осъществява на основата на договор за сътрудничество между ведомството и спортния клуб (рег.№ I-8083 от 16.05.2006 г.). Договорът определя правата и задълженията на страните за осигуряване на организационни, спортно-технически и материални условия за развитие на елитния и полицейски спорт.

www.sclesvki.bg