МВР

Академия на МВР

 

Излезе от печат нов учебник по дисциплината „Миграционен контрол”

През месец март 2011 г. в АМВР бе издаден учебник по дисциплината „Миграционен контрол“. Учебникът с автор доц. д-р Любомир Тимчев е предназначен за курсанти и студенти от АМВР, за специализанти в Академията, както и за специалисти по въпросите на документите за самоличност и контрола на миграцията на населението в Р България.
Съдържа основните понятия и нормативни актове, свързани с контрола на миграцията, условията и реда за издаване на документите за самоличност и пребиваването на чужденци в страната, както и основните структури с компетенции по контрола на миграцията.