МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Ежедневен трафик по ГКПП

Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове на 23.02.2018 г. към 18:00 ч.:

На българо-сръбската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На българо-македонската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На българо-гръцката граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На българо-турската граница трафикът е интензивен на ГКПП К.Андреево  на изход за товарни автомобили.
На българо-румънската граница  трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.  


At 02/23/2018 at 06:00 p.m  the traffic at the Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

On the border with Serbia the traffic is normal at all border crossing points.
 On the border with Macedonia the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Greece the traffic is normal at all border crossing points. 
 On the border with Turkey the traffic is intensive  at BCP K.Andreevo  on exit for trucks. 
On the border with Romania the traffic is normal at all border crossing points.