МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Ежедневен трафик на ГКПП

Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към  18 часа на 25.04.2018 г.
 
На българо-сръбската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На българо-македонската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
На българо-гръцката граница на ГКПП Кулата трафикът е интензивен за товарни автомобили на вход и на изход и нормален на всички останали гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На българо-турската граница на ГКПП Капитан Андреево и на ГКПП Лесово трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили.
На българо-румънската граница трафикът на ГКПП Дунав мост Русе трафикът е интензивен за товарни автомобили на изход и нормален на всички останали гранични контролно-пропускателни пунктове. 

В ГД"Гранична полиция" е постъпила информация, че от 26 до 28.04.2018 г. включително ще се извърши ремонт на мостовото съоръжение на ГКПП Дунав мост Русе. Ремонтните работи ще продължават от 8.30 до 17 часа. В този интервал преминаването на автомобили през моста ще се извършва в една лента.


 
On 04/25/2018 at 6 p.m.  the traffic at the Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

On the border with Serbia the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Macedonia the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Greece at BCP Kulata the traffic is intensive for trucks on entry and exit.
On the border with Turkey at BCP Kapitan Andreevo and BCP Lesovo the traffic is intensive on exit for trucks.
On the border with Romania the traffic is intensive at BCP Dunav most Ruse and normal at all border crossing points. 

From 8.30 am to 5 p.m on 26,27 and 28.04 at Danube Bridge Ruse the traffic of  cars will be limited in one line due to road construction.