МВР

ГД "Гранична полиция"

 

22 май 2020

Отпада забраната гражданите на ЕС и на страни по Шенгенското споразумение да влизат в България

От 22 май със заповед на министъра на здравеопазването временно се забранява влизането на територията на Република България на лица, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

Забраната не се отнася за български граждани, членове на семействата на български граждани, лица със статут на постоянно или продължително пребиваване на територията на Република България и членове на техните семейства. 

От днес, 22 май, отпада забраната гражданите на ЕС и на страни по Шенгенското споразумение да влизат на територията на България.

Настоящата забрана не обхваща също медицински специалисти; транспортен персонал, ангажиран с превоз на товари; екипажи на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз; чуждестранни официални длъжностни лица, както и дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения.


При влизане на територията на България на 14-дневна карантина не подлежат български граждани и граждани на държави-членки на ЕС, които са:

•        лица, пътуващи по хуманитарни причини;

•        представители на търговско-икономическите и инвестиционни дейности и лица, имащи пряко отношение към: изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на Република България, изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти на потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната, включително лица, ангажирани в корабостроенето и кораборемонта, удостоверено с писмо от министъра на икономиката или друг министър, отговарящ за съответната дейност.

Това важи и за следните лица, независимо от тяхното гражданство:

•        медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници, и техните ръководители, когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия;

•        работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ;

•        чуждестранни официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения;

•        погранични работници;

•        водачите на автобуси, извършващи международен превоз на пътници;

•        водачите на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки.

На 14-дневна карантина не подлежат и членовете на семействата на български граждани, както и лицата, които са във фактическо съжителство с български гражданин, когато срокът на техния престой в България е до 7 дни.

Всички останали лица се поставят под 14-дневна карантина в дома или в място за настаняване, което лицето е посочило.

 

С пълния текст на издадената Заповед № РД-01-274 можете да се запознаете тук:

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/21/1590075265420document_covid_rd-01-274_zabrana_za_vlizane_na_teritoriiata_na_rblgariia.pdf

 

 

 

Въвежда се временна забрана за влизане на територията на Република България

Заповедта е на министъра на здравеопазването и е свързана с извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 на министерския съвет на Р България

От 14 май до 14 юни 2020 г. със заповед на министъра на здравеопазването временно се забранява влизането на територията на Република България на лица, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

Забраната не се отнася за български граждани, членове на семействата на български граждани, лица със статут на постоянно или продължително пребиваване на територията на Република България и членове на техните семейства. Настоящата забрана не обхваща също медицински специалисти; транспортен персонал, ангажиран с превоз на товари; екипажи на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз; чуждестранни официални длъжностни лица, както и дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения.

Забраната не се отнася за погранични работници и доставчици на медицински изделия. При извършване на гранични проверки доказването на трудова заетост се удостоверява чрез представяне на оригинал на трудов договор или удостоверение, подписано от работодателя, от което да е видно, че пътуващият осъществява трудова дейност. В случаите, когато лицето е собственик на земеделски имот в обхвата на пограничната зона на територията на Република България, пропускането му за влизане в страната се осъществява след представяне в оригинал на нотариален акт за собственост и/или на служебна бележка, издадена от кмета на съответната община и доказваща собствеността му на земеделски имот в тази зона.
Доставчиците на медицински изделия трябва да представят на граничния пункт придружаващи товара документи/CMR, тир-карнет, фактури и др./, от които да е видно, че се превозват лекарствени продукти, медицински изделия, лични предпазни средства или медицинска апаратура. Лицата, които ще инсталират или поддръжат медицинска апаратура в здравно заведение на територията на страната, при гранична проверка трябва да докажат тази си ангажираност чрез представяне на командировъчна заповед, служебна бележка от работодателя, уведомление от съответното лечебно заведение, в което ще се извършват дейностите, потвърждение от министерството на здравеопазването. Ксерокопия на посочените документи остават за съхранение на ГКПП.

Изключение от забраната се допуска и по отношение на транзитно преминаване през територията на Република България на гражданите на държави членки на Европейския съюз и страни по Шенгенското споразумение и членовете на техните семейства, както и граждани на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в страна членка на ЕС с цел да се завърнат в държавата, в която пребивават.

Гражданите на чужди държави, за които се допуска транзитно преминаване през територията на България, следва предварително да са информирали дипломатическото или консулското представителство, акредитирано за Република България, което, със съдействието на министерството на външните работи, съгласува с министерството на вътрешните работи входящ и изходящ граничен контролно-пропускателен пункт за незабавно транзитно преминаване.

Всички лица, които влизат на територията на България, се поставят под карантина за срок от 14 дни.

Подробно със заповедта може да се запознаете тук:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/13/zapoved__rd-01-265_14052020_g.pdf

 

15 май 2020

Движението на ГКПП„Капитан Андреево“ е нормализирано благодарение на създадената организация

Министър-председателят Бойко Борисов, вътрешният министър, посланикът на Турция у нас и валията на Одрин инспектираха работата на най-големия граничен пункт

"Тази артерия на Европейския съюз трябва да работи. Това е най-големият граничен контролно-пропускателен пункт в Европа. Да благодарим на президента Ердоган, на посланика на Турция у нас Айлин Секизкьок, на теб - за това, че успяхме да пуснем тировете да вървят“. С тези думи министър-председателят Бойко Борисов се обърна към валията на Одрин Екрем Джаналп по време на инспекция на граничния контролно-пропускателния пункт „Капитан Андреево“, в която участваха министър Младен Маринов и директорът на ГДГП гл.комисар Светлан Кичиков. 

Те се увериха на място, че, благодарение на създадената организация и  режим на работа, на граничния пункт вече няма опашки от тежкотоварни автомобили и движението е нормализирано. 

По време на инспекцията стана ясно, че буферният паркинг за тирове на бившето военно летище „Узунджово“ функционира добре. Министър-председателят Борисов отбеляза, че държавата работи активно, за да може камионите на ГКПП - Капитан Андреево да минават бързо, шофьорите да не чакат и да свършат работата си. 
По разпореждане на премиера министър Маринов придружи посланика на Турция у нас Н.Пр. Айлин Секизкьок, за да се запознае на място със създадените условия, при които  водачите изчакват на обособения паркинг.

 

30 мар 2020

Бившето военно летище „Узунджово“ става буферен паркинг за тежкотоварните автомобили на път за ГКПП Капитан Андреево

Министър-председателят Бойко Борисов, министърът на вътрешните работи Младен Маринов и директорът на ГДГП главен комисар Светлан Кичиков инспектираха бившето военно летище „Узунджово“, което става буферен паркинг за тежкотоварните автомобили на път за Турция. „До утре паркингът трябва да работи, ако кризата стане по-тежка, трябва да има къде да останат шофьорите на тирове“, заяви премиерът. Паркингът ще бъде оборудван с осветление, ще бъдат осигурени химически тоалетни и временни будки за храна. Борисов допълни, че от вчера всички ресорни министри са провели разговори с турските си колеги, за да се реши бързо проблемът със струпването на тежкотоварните коли по границата.  „Над 400 тира повече от предишния ден са минали заради това, че ние не можем да ги спираме на нашите външни граници. В Европейския съюз имаме общи зелени коридори и на практика тук става буфер. Това е най-големият контролно-пропускателен пункт между Европа и държави от третите страни, в случая Турция“, уточни министър-председателят.

От Главна дирекция „Гранична полиция“ информираха премиера Бойко Борисов, че през последното денонощие на територията на страната са влезли 3000 товарни автомобила, от които 1200 са били за ГКПП „Капитан Андреево“. След взетите мерки броят на обработените камиони в посока Турция се е увеличил близо 3 три пъти, вследствие на което само за изтеклото денонощие на ГКПП „Капитан Андреево“ са обработени 1100.


26 мар 2020