МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Ежедневен трафик по ГКПП

Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове на 22.02.2018 г. към 06:00 ч.:

На българо-сръбската граница на ГКПП Калотина трафикът е интензивен на вход за товарни автомобили.
На българо-македонската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На българо-гръцката граница на ГКПП Кулата трафикът е интензивен на вход за товарни автомобили.
На българо-турската граница трафикът е интензивен на ГКПП Капитан Андреево и на ГКПП Лесово на изход за товарни автомобили.
На българо-румънската граница  трафикът е интензивен на ГКПП Дунав мост Русе на изход за товарни автомобили.At 02/22/2018 at 06:00 a.m. the traffic at the Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

On the border with Serbia at BCP Kalotina the traffic is intensive on entry for trucks. 
 On the border with Macedonia the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Greece at BCP Kulata the traffic is intensive on entry for trucks. 
 On the border with Turkey the traffic is intensive at BCP Kapitan Andreevo and at BCP Lesovo  on exit for trucks. 
On the border with Romania the traffic is intensive at BCP Dunabe bridge Ruse on exit for trucks.