МВР

ГД "Гранична полиция"

 

25 юни 2019

ГДГП проучва общественото мнение за подобряване на граничния контрол чрез иновативния проект Sмart mobility at the European land borders - SMILE

Гранична полиция участва в европейския проект SMILE  за разработване на иновативна система за граничен контрол, която ще улесни преминаването и ще спомогне  за облекчаване на трафика през пунктовете, осигурявайки  високо ниво на сигурност и защита на пътниците. Разработката се осъществява съвместно с научни институти и водещи технологични компании в областта на сигурността и персоналната идентификация. Проектът е финансиран от Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Неговата цел е да отговори на предизвикателствата, свързани с нарастващия пътникопоток  през европейските сухопътни граници - дългото чакане за преминаване на граничните пунктове и заплахата от тероризъм.

Основните дейности включват изграждане на автоматизирана система за граничен контрол, включваща бързи ленти за превозни средства  и пешеходци. Целта е да бъдат предложени евтини решения за управление на сухопътните граници с грижа за удобството на пътниците, без да се подценява сигурността. Проучва се възможността за използване на мобилни устройства за биометрична идентификация чрез достъпни и лесни за инсталиране модули, които да бъдат в помощ на граничния контрол.

Бързите ленти за преминаване ще бъдат достъпни след като пътникът предварително се регистрира чрез мобилното си устройство в системата за пътуване. Регистрацията ще се извършва еднократно, а при следващи пътувания ще се въвежда информация само за датата на пътуване и предпочитания граничен контролно-пропускателен пункт.

Съществена част от проекта е проучване на обществените нагласи, свързано с прилагането на различни процедури за идентификация при граничните проверки.

Публичното проучване на общественото мнение за проекта SMILE ще подпомогне дейността му. Този въпросник е анонимен и не събира лична информация. За да попълните анкетата, моля изберете този линк.


Засилен трафик на ГКПП Маказа се очаква в края на седмицата

Призоваваме гражданите да използват и другите пунктове на българо-гръцката граница

Във връзка с началото на активния туристически сезон се очаква значително увеличение на трафика през българо-гръцката граница в  периода 14-16.06.2019 година.

Данните от предходни години сочат, че най-завишена ще е интензивността на пътникопотока през ГКПП-Маказа. Тъй като той е най-често използван от румънските граждани, очакванията са автомобилите там да се увеличат с два пъти, а пътниците – с три пъти, в сравнение с обичайния трафик.

Гранична полиция е предприела мерки за осигуряване на достатъчен брой служители за своевременна обработка на преминаващите граждани, но инфраструктурата на пункта е ограничена. Освен това, в резултат от намаления брой гръцки полицейски служители вместо 4 трасета, работят 2 – по едно на изход и на вход. Очаква се образуване на колони от турски, румънски и български автомобили, основно на изход от страната.

От Главна дирекция „Гранична полиция“ призоваваме гражданите да използват и другите гранични пунктове на българо-гръцката граница.


11 юни 2019