МВР

ГД "Гранична полиция"

 

AQUAPOL

Министерството на вътрешните работи, в лицето на Главна дирекция “Гранична полиция”, участва съвместно с Изпълнителна агенция “Морска администрация” при МТИТС в дейностите по линия на Aquapol от 10.09.2010 г., първоначално със статут на наблюдател, а от 17.03.2011 г. като пълноправен член. Служителите на ГДГП участват основно в срещите на Съвета на Aquapol и на експертна група “Сигурност и противодействие на престъпността”.
От 01.01.2016 г. ГДГП продължи да участва в новия формат на AQUAPOL, където заедно с румънските Гранична полиция, Транспортна полиция и Морска администрация, сформира зона за регионално сътрудничество «Дунав – Черно море».