МВР

ГД "Гранична полиция"

 

УКРАЙНА

• “Споразумение между Правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество по граничните въпроси”, подписано през 2006 г.
Ръководителите на компетентните органи или упълномощените от тях представители по взаимно съгласие подписват протоколи за конкретизиране и развитие на сфери и форми на сътрудничество.
Дейностите по протоколите имат практическа насоченост за обмен на информация и опит между двете гранични служби в областта на охраната и граничния контрол на сухопътна и морска граница, информацията и комуникациите. Сътрудничеството се осъществява под формата на размяна на посещения на експертни групи по направление на дейност на реципрочен принцип.

• “Споразумение между Европейската общност и Украйна за обратно приемане на лица” от 18 декември 2007г.
България, като държава членка на ЕС, осъществява обратно приемане на лица с Украйна, на база на подписаното Споразумение между Европейската общност и Украйна за обратно приемане на лица от 18 декември 2007г.