МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Актуална инфрмация

Работно посещение на служители от ГДГП в Германия

В периода 13-17 ноември 2017 г. служители на Главна дирекция “Гранична полиция”  осъществиха работно посещение в Германия с цел практическо запознаване с процедурите на вътрешни шенгенски граници.
Служителите се запознаха с организацията и функционирането на сухоземна и речна граница, като посетиха Регионалната инспекция на Федералната полиция в Щутгарт, управлението на Федералната полиция в гр. Офенбург, съвместния контактен център Кел и Водната полиция, отговаряща за река Рейн.
Мероприятието ще бъде продължено, като в периода 11-15 декември 2017 г. служители на ГДГП ще имат възможността да се запознаят на място с организацията и функционирането на въздушна и морска граница в Германия.
Дейностите се организират в изпълнение на Плана за сътрудничество между Главна дирекция “Гранична полиция” и Президиума на Федералната полиция на Германия за 2017 г.

 

13 ное 2017

Среща на работна група “Развитие на информационния обмен и анализ на оперативната обстановка в Черно море” по линия на Форума за черноморско сътрудничество

От 24 до 27 април 2017 г., в гр. Бургас, се проведе работно посещение на експерти от граничните служби/брегови охрани на черноморските държави за участие в среща на работна група “Развитие на информационния обмен и анализ на оперативната обстановка в Черно море” по линия на Форума за черноморско сътрудничество.
В срещата взеха участие представители на: Главния инспекторат на Гранична полиция при МВР на Румъния, Гранична полиция при МВР на Грузия, Граничната служба на Федералната служба за сигурност на Руската Федерация, Командването на Бреговата охрана на Турция и Държавната служба за Гранична охрана на Украйна.
Основната цел на срещата бе да се обсъди информационния обмен между Националните гранични координационни центрове на черноморските страни през последната година, като се посочат силните и слабите страни на този информационен обмен и се дадат предложения, идеи и насоки на неговото подобряване и развитие.
По време на срещата българската страна представи:
- Анализ на информационния обмен през изминалата година – изводи, предложения и препоръки за вида на получената информация – с цел изготвяне на анализ на оперативната обстановка в Черно море;
- Перспективи за развитието на работната група;
- Актуализиране на списъка за заподозрени кораби (LOSS);
- Обмяна на опит и най-добри практики между граничните служби/ бреговите охрани на черноморските държави;
- Представяне на проект на план-сценарии за провеждане на учението “Черноморски ястреб – 2017”;
- Обсъждане на предложения от страните за създаване на нови работни групи за борба с трансграничните престъпления в изпълнение на подписания Меморандум от XVII годишна среща на ръководителите на граничните служби/ брегови охрани на черноморските държави.

Всяка от страните представи своите препоръки за развитие на информационния обмен и анализа на оперативната обстановка в Черно море. Страните изложиха статистика на най-характерните случаи на незаконни дейности в Черно море през 2016 г. – незаконна миграция (пътници без билет), контрабанда на цигари, незаконен риболов, незаконно пресичане на границата и др.

Обсъдени бяха най-добри практики и начини на действие.

04 май 2017

Първо заседание на Съвместната комисия по споразумението за тристраннияконтактен център с Гърция и Турция на ГКПП „Капитан Андреево”, проведено на27 октомври 2016 г.

На 27 октомври 2016 г. на ГКПП „Капитан Андреево” се проведе първото заседание на Съвместната комисия по член 11 от Споразумението между правителството на Република България, правителството на Република Гърция и правителството на Република Турция за изграждане и функциониране на съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество. Присъстваха всички членове на Съвместната комисия от България, Гърция и Турция
Основната цел на първото заседание бе приемане на Правила за работа на Съвместната комисия и Правилник за организацията и функционирането на центъра.
Правилата на Съвместната комисия бяха подписани от всички нейни членове, а Правилника на центъра – от председателите на съвместната комисия.
Членовете на Съвместната комисия посетиха сградата на бъдещия тристранен център и обсъдиха практическите въпроси, свързани с неговата работа.

02 ное 2016

Работна среща на представители на българските и гръцките полицейски и гранично-полицейски власти

На 15 септември в сградата на Гръцката армия на ГКПП Промахон беше проведена работна среща за обсъждане на механизми за взаимодействие при евентуални бъдещи протести и блокади на общата ни граница.
Участие от българска страна взеха ръководството на РДГП Смолян и директорите на ОДМВР в Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково, а от гръцка страна - генералните директори на полицията за областите Централна Македония и Източна Македония и Тракия, както и директорите на полицията в Драма, Орестиада, Серес, Ксанти и Родопи, заместник-директорът на Серес, координаторите на СКЦ-Промахон и аташето на гръцката полиция в София.
Проведената среща предостави подходяща възможност за изграждане на директни контакти между ръководителите на полицейските и гранично-полицейските структури по границата и обсъждане и на други въпроси от взаимен интерес.

16 сеп 2016

78- редовно заседание на Смесената бъгаро-гръцка гранична комисия.

От 28 до 30 юни 2016г. на гръцка територия, в гр. Комотини се проведе 78-то редовно заседание на Смесената българо-гръцка гранична комисия.

Съгласно дневния ред на заседанието е направен преглед на всички констатирани гранични инциденти и нарушения през отчетния период от една година, анализирана е дейността на граничните представители в четирите сектора на общата граница както по решаването на граничните инциденти, така и по възстановяването и поддържането на държавните гранични знаци (обозначаването на линията на държавната граница).

Допълнително са обсъдени мерки за подобряване на сътрудничеството в наблюдението и контрола на общата граница, съвременното обозначаване на граничната линия и изготвянето на нова съвременна гранична документация.

07 юли 2016

Посещение на експерти от граничните служби на Украйна и Беларус.

В периода 21-23 юни 2016 г., на работно посещение в България са експерти от граничните служби на Украйна и Беларус, в рамките на съвместен проект с Международния център за развитие на миграционната политика.

В програмата на тяхната визита е включено посещение на ГКПП Аерогара София, ГКПП Калотина и ГКПП Капитан Андреево, където да се запознаят на място с българския опит при осъществяване на граничния контрол в условия на засилен миграционен натиск.

Целта на посещението е експертите да се запознаят с прилагането на интегрираното гранично управление; практическо прилагане на граничен контрол на сухоземна и въздушна граница; гранично наблюдение – задачи, осъществяване на смесени патрули, технически средства за наблюдение и функциониране на контактни центрове.

21 юни 2016