МВР

ГД "Гранична полиция"

 

НИДЕРЛАНДИЯ

• “Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България, Министерството на вътрешните работи на Кралство Нидерландия и Министерството на правосъдието на Кралство Нидерландия за полицейско сътрудничество” - 25.01.2006 г.
България и Нидерландия поддържат връзки от много години и споделят нарастващ оперативен интерес в борбата със специфични (международни) форми на престъпност. Освен оперативно сътрудничество, двете страни също така си сътрудничат в неоперативни области.
През 2006 г. е подписан “Меморандум за разбирателство за полицейско сътрудничество между министъра на вътрешните работи на България и министрите на вътрешните работи и на правосъдието на Нидерландия”.
След подписването му стартира изпълнението на съвместни работни програми, обвързани с постигнатото съгласие на двете страни в рамките на политическия цикъл на ЕС за борба срещу организираната престъпност и произтичащите ЕМПАКТ проекти (Европейска мултидисциплинарна платформа за борба срещу престъпни заплахи).
Естеството на тези програми е мултидисциплинарно, с цел създаване на последователност в сътрудничеството от българска и от холандска страна.
Други документи, регламентиращи сътрудничеството в областта на граничния контрол са:

• “Меморандум за разбирателство за взаимен обмен на информация в областта на нелегалната миграция“, подписан на 20.11.2003 г.

• “Меморандум за сътрудничество в областта на граничния контрол“, подписан на 22.05.2012 г.